Swiss Re: Schadelast calamiteiten hoger dan vorig jaar maar lager dan 10-jaar gemiddelde

 

De economische schade door natuurrampen en calamiteiten als gevolg van menselijk falen beliep in de eerste helft van dit jaar 62,56 miljard euro, 36,5% meer dan de 45,8 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. In vergelijking met het tien jaar-gemiddelde is dit bedrag echter beduidend lager: 96,89 miljard euro (min 26,4%). Het overgrote deel van de schadelast betreft natuurrampen : 59,9 miljard euro, hetgeen 48% meer is dan die van een jaar eerder (44,5 miljard euro) maar een derde minder dan het tien jaar-gemiddelde van 89,85 miljard euro. De zogeheten man-made calamiteiten beliep tussen januari en hun 2,64 miljard euro, bijna de helft minder dan de 5,29 miljard in 2015 en maar liefst 62,5% minder dan het jaargemiddelde van 7,05 miljard euro in de afgelopen tien jaar,

De totale schadelast voor verzekeraars beliep in de eerste helft van dit jaar 27,37 miljard euro, 47,6% meer dan de 18,5 miljard euro een jaar eerder. De gemiddelde schadelast in de afgelopen tien jaar lag met 26,43 miljard euro iets meer dan drie procent hoger. Ook hier vormen natuurrampen de hoofdmoot: 24,66 miljard euro (was 14,09 miljard euro resp. 22,9 miljard euro), terwijl menselijke fouten voor 7,64 miljard euro (4,41 miljard euro resp 3,52 miljard euro) aan schade veroorzaakten die voor rekening kwam van verzekeraars.

De grootste schadelast werd veroorzaakt door aardbevingen in Japan: 20 à 40 miljard euro, waarvan een kleine 5 miljard euro verzekerde schade betrof. Zware stormen en hagelbuien  in de VS zorgden voor een economische schade van ruim drie miljard euro , waarvan 2,73 miljard euro voor verzekeraars.Stormen en overstromingen in de VS komen op plek 3 met 3,5 miljard euro aan economische schade en 2,5 miljard euro aan verzekerde schade.