Swiss Re onderzoekt cascade-effecten van natuurrampen en andere belangrijke opkomende risico’s

 

De wereld wordt geconfronteerd met meerdere onderling verbonden crises die steeds complexere risico’s met zich meebrengen, zo blijkt uit het 12e SONAR-rapport over opkomende risico’s van Swiss Re. Het rapport’ SONAR 2024: Nieuwe inzichten in opkomende risico’s’  verkent kritieke onderwerpen van de toekomst om een beter begrip te krijgen van nieuwe of veranderende risico’s, hun interacties en afhankelijkheden.

Patrick Raaflaub, Group Chief Risk Officer van Swiss Re, verklaart: “We leven in een wereld die wordt gekenmerkt door onderling verbonden crises, die op hun beurt aanleiding kunnen geven tot nieuwe risico’s. Voor herverzekeraars is het belangrijk om te anticiperen op trends en te begrijpen hoe grote mondiale problemen zoals klimaatverandering, economische onzekerheid of geopolitieke onrust niet alleen een impact kunnen hebben op de sector, maar ook op de maatschappij als geheel.”

Weersgerelateerde natuurrampen komen steeds vaker voor en zijn steeds heviger

Hoewel overstromingen, bosbranden en stormen kunnen leiden tot schade aan eigendommen en verlies van mensenlevens, brengen de cascade-effecten van dergelijke gebeurtenissen extra risico’s met zich mee. Bosbranden kunnen de waterinfrastructuur aantasten door waterbronnen te besmetten of de toegang ertoe te beperken. Overstromingen en stormen kunnen ook energienetwerken beschadigen en transportnetwerken ontwrichten, waardoor productielijnen stil komen te liggen door gebrek aan stroom, wat leidt tot verloren productietijd, bederf van materialen en vertragingen bij leveringen. Als kritieke infrastructuur en toeleveringsketens worden getroffen, kan de opeenstapeling van schade aanzienlijk zijn.

Terwijl de beveiliging van toeleveringsketens een prioriteit was voor bedrijven na de grootschalige verstoringen veroorzaakt door de COVID-19 pandemie, is de focus weer verschoven naar onmiddellijke kostenbesparingen. De kostendruk is toegenomen, maar ook de risico’s voor toeleveringsketens,  zoals de crisis in de Rode Zee aantoont. Door het meer volatiele geopolitieke landschap, de toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden, economische onzekerheid en verhoogde cyber- en technologierisico’s zullen belangrijke aanvoerroutes over de hele wereld waarschijnlijk minder veilig worden. Gezien de huidige situatie en de negatieve vooruitzichten op deze risicofactoren, moet veerkracht van de toeleveringsketen bovenaan de agenda van bedrijven staan. Als risico’s zich opstapelen of samenvallen met een toeleveringsketen die al onder druk staat, kunnen de economische gevolgen aanzienlijk zijn.

 

Klimaatverandering en problemen met de toeleveringsketen hebben ook gevolgen voor de gezondheidszorginfrastructuur, wat nog verergerd wordt door de aanhoudende onderfinanciering van gezondheidszorgstelsels. Essentiële diensten zoals water, sanitaire voorzieningen en elektriciteitsvoorziening kunnen in het gedrang komen in extremere klimaatscenario’s die een hoger risico op frequente overstromingen en andere ontwrichtende gebeurtenissen met zich meebrengen. Verzwakte gezondheidsdiensten vergroten de risico’s voor samenlevingen, omdat vertraagde of ontoereikende zorg bijdraagt aan een hogere morbiditeit en mortaliteit, en dus ook gevolgen heeft voor economieën door een hoger ziekteverzuim en een tekort aan personeel. Onderfinanciering van gezondheidszorgstelsels en de gevolgen daarvan zijn een probleem in landen met lage, midden- en hoge inkomens.

De Engelse versie van het 2024 SONAR rapport is here beschikbaar