Stichting Salvage en verzekeraars publiceren vernieuwd Draaiboek Brand

 

Voor de betrokkenheid van Stichting Salvage en verzekeraars bij branden, overstromingen, ongelukken met transporten, explosies, nucleaire incidenten, incidenten met gevaarlijke stoffen, besmettingsgevaar en pandemieën is een vernieuwd Draaiboek Brand opgesteld. In dit draaiboek is beschreven hoe de coördinatie bij rampen verloopt en dan met name ook de rol van Stichting Salvage daarbij.

Het vernieuwde Draaiboek Brand geeft de activiteiten weer in vijf fasen: alarmeren, activeren, uitvoeren, beëindigen en evalueren. De beschreven activiteiten bestaan uit in totaal tien stappen, waarbij telkens de actie is omschreven, een toelichting is gegeven en de betrokken partijen zijn aangegeven. In het vernieuwde Draaiboek Brand is ingespeeld op het feit dat de aard en omvang van grootschalige calamiteiten sterk veranderen. Gebleken is immers dat de samenleving telkens weer nieuwe rampen voor de kiezen krijgt.

Volledige uitvoering

De eerste stap in het draaiboek betreft de alarmering via de alarmcentrale van Stichting Salvage. De volgende stappen betreffen de beoordeling van de calamiteit en de inzet van Salvagecoördinatoren. In de vierde stap wordt bepaald of het Draaiboek Brand wordt geactiveerd en dus verder volledig wordt uitgevoerd. Daarbij wordt gelet op het aantal gedupeerden, de maatschappelijke impact, het aantal betrokken verzekeraars, de mate van routine bij de afhandeling van het incident en het PR-aspect voor verzekeraars. Mocht men besluiten dat het Draaiboek Brand niet hoeft te worden geactiveerd, dan toch kan Stichting Salvage ter plaatse gaan om een en ander namens verzekeraars af te handelen. Voor een volledige uitvoering van het draaiboek is het noodzakelijk dat het gebied waar de calamiteit zich afspeelt, wordt afgezet. Dit is een wezenlijk verschil met het vorige draaiboek. Nog een verschil is dat de Officier van Dienst – Salvage (OvD-S) en de mobiele unit van Stichting Salvage een plek in het draaiboek hebben gekregen.

Operationeel team

Net als in het vorige draaiboek kan voor de afhandeling van een calamiteit een Operationeel team in werking worden gesteld. Dit team staat onder leiding van de rampencoördinator van het Verbond van Verzekeraars en bestaat verder uit de leiding van Stichting Salvage, betrokken verzekeraars en een woordvoerder van het Verbond. Het Operationele team houdt nauw contact met het team Bevolkingszorg van de Veiligheidsregio. Het ondersteunt, op verzoek van de Veiligheidsregio, bij de registratie en inventarisatie van de benadeelden, het geleden letsel en de materiële schade. Ook ondersteunt het Operationele team de Salvage-activiteiten.