Spaanse riskmanagers ongelukkig met  schadeafwikkeling verzekeraars

Riskmanagers in Spanje  hebben geklaagd over een gebrek aan steun van verzekeraars wanneer hun bedrijven zijn geconfronteerd met een grote schade en vragen van maatschappijen een betere service bij de afwikkeling van schades. Dat kwam naar voren bij een paneldiscussie  van de Spaanse riskmanagementorganisatie Igrea.  Ook werd daarin aangevoerd  dat verzekeringskopers hun businesspartners primair moeten  kiezen op basis van de beste service in plaats van om de laagste prijs. Het werk van de schade-experts was eveneens onderwerp van discussie. Hen werd onder meer verweten dat zij bij dekkingsvraagstukken hun oren soms teveel laten hangen naar verzekeraars, die immers hun fees betalen. De panelleden zien in de groei van het aantal onafhankelijke experts in Spanje een bevestiging voor deze kritiek.

Mannuel Garrotte, directeur riskmanagement bij bouwbedrif OHL, verwoordde de kritiek van zijn beroepsgroep op het schadebeleid van verzekeraars als volgt: “Wanneer we een verzekeringscontract ondertekenen, worden weer door verzekeraars zelf uitgenodigd om met hen een hapje te gaan eten, maar wanneer er sprake is van een schadeclaims komt niemand opdagen.” Zijn riskmanagementcollega bij Sacyr liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. “Het is een trend dat verzekeraars klantfocus meer centraal stellen in hun strategie, maar dat is hoofdzakelijk aan de verkoopkant. Maar wanneer er een claim is, verschuift die focus meer en meer naar de kant van het verzekeraarsbelang. Verzekeraars gaan bij een schade teveel uit van mogelijke uitsluitingen, terwijl het juist het omgekeerde zou moeten zijn.’