Slechts 10% geld aardbevingsschade wordt daadwerkelijk aangewend voor woningherstel

Zo’n 90% van het geld dat beschikbaar is voor het afhandelen van aardbevingsschade in Groningen gaat op aan (contra)experts, arbiters, rapportages en rechtszaken. Het Centrum Veilig Wonen, dat voor de NAM de schades regelt, erkent dat slechts 10 naar het herstel van huizen gaat, meldt het ANP. Het afgelopen kwartaal is van de beschikbare 22,8 miljoen euro 2,2 miljoen euro betaald aan de afhandeling van 3379 schadegevallen, blijkt uit de laatste rapportage van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.

Volgens de NAM kost het veel geld om schade in kaart te brengen. Ook procederen mensen lang, waardoor de kosten flink oplopen. Maar volgens de directeur van een bureau dat contra-expertises bij huizen in Groningen doet, gaat juist de NAM erg lang door met procederen. Ook een advocaat die gedupeerden bijstaat, zegt dat juist de NAM de zaken rekt. ”
Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders zegt dat de strijd rond de afhandeling van kleine schades een grote ergernis voor bewoners is. “Het schadebedrag en de afhandeling staan totaal niet in verhouding. Dat kan en moet beter. Er moet een eenvoudige aanpak komen voor kleine schades waarbij de bewoner centraal staat. Als je weet dat het gemiddelde schadebedrag 1500 euro is, hanteer dat dan als uitgangspunt en wees daarin niet te zuinig.”

Het Centrum Veilig Wonen wil vanwege de hoge kosten eenvoudige schadeclaims via een app gaan afhandelen. Mensen die schade hebben, kunnen vanaf komend jaar een foto sturen om een vergoeding te kunnen krijgen. Er hoeft dan geen expert meer op pad en dat scheelt geld en versnelt het proces. Ook moet het aantal contra-expertises afnemen, zegt Van de Leur. De vereenvoudiging gaat het Groninger Gasberaad niet ver genoeg. ‘Het moet afgelopen zijn met de eindeloze discussie over oorzaken en gevolgen’, zegt Susan Top. ‘Niemand maakt moedwillig scheuren in zijn huis.’Het Gasberaad voelt zich gesteund door recente uitspraken van de aardbevingsarbiters die Alders sinds dit jaar ingeschakelt bij onenigheid over een contra-expertise. In meerdere gevallen hebben deze rechters bepaald dat de NAM bij redelijke vermoedens aansprakelijk is voor schade, ook als dat niet bewezen kan worden.