Sedgwick Recall Index Europa en de UK: Hoogste aantal terugroepacties in jaren bij voedsel en drank, medische apparatuur en  elektronica

Uit de meest recente editie van Sedgwick recall Index over het eerste kwartaal van 2024 komt naar voren dat het aantal terugroepacties bij voedsel en drank, medische apparatuur en elektronica het hoogste aantal vormden in een kwartaal sinds vele jaren. Ook bij speelgoed, auto’s en kleding was het aantal recalls hoger dan in het vierde kwartaal van 2013. Alleen bij farmaceutische producten was het aantal recallgevallen (iets) lager dan in het vorige kwartaal.

Voedsel en drank: Met 1.352 recalls werd het hoogste aantal terugroepingen geregistreerd in een kwartaal in de afgelopen vijf jaar. Het waren er 3,4% meer dan de 1.308 in het laatste kwartaal van 2023. In de meeste gevallen (557) ging het om non bacteriële contaminatie  (was 578), 41,2% van alle recalls. De meest voorkomende vervuilingen betroffen  aflatoxinen (143) en pesticiden (62). Op de tweede plaats komen de bacteriële contaminaties (209), waarvan  salmonella (133) het vaakst voorkwam. Kijkend naar productcategorieën wordt de lijst aangevoerd door groente en fruit (262 recalls), oftewel 19,4% van alle uit de schappen gehaalde producten. De grootste toename deed zich voor bij noten, nootachtige producten en zaden , een toename met ruim een kwart (25,2%) naar 174 incidenten

Medische apparatuur: Aan medische apparaten werden er in het eerste kwartaal van dit jaar 935 keer producten uit de markt gehaald., het hoogste aantal ooit  en 9,1% meer dan de 857 in het vierde kwartaal van 2023. Niet werkende/falende apparaten  waren ‘goed ’voor 123 terugroepacties, 13,2% van het totaal, maar ruim een kwart  (28,1%) minder dan vorig kwartaal.  Softwareproblemen komen op de tweede plaats met  105 (100) recalls. 84 apparaten werden uit de schappen gehaald om veiligheidsredenen, gevolgd door steriliteitsissues 58/21), wat echter wel de grootste toename was van alle teruggeroepen  medische apparaten. De meeste meldingen werden geregistreerd in Duitsland (216/23,1%), op de voet gevolgd door Frankrijk  (198/181) en Italië (ca 143_

 Elektrische consumentenproducten: Ook het aantal uit de markt gehaalde consumentenproducten vertoonde een toename: met 15,3%  van 862 tot 994, het hoogste aantal in een kwartaal in de afgelopen tien jaar en bijna twee keer zo hoog als het  kwartaalgemiddelde van 464. Een grote toename deed zich voor bij elektronische consumentenproducten: van 173 in Q4 2023 naar 281 in Q1 2024. Het meest uit de markt gehaald werden elektronische sigaretten (58 recalls), gevolgd door USB-sticks (22), verlichtingssnoeren (18) en reisadapters  (8). Zweden meldt de meeste  elektronisch erecalls met 102 incidenten, 36,3% van het totaal.

Speelgoed: Aan speelgoed werd 161 keer een of meerdere producten uit de markt gehaald, 19,3 % meer dan de 135 recallgevallen in het vierde  kwartaal van het vorig jaar. Voor het derde kwartaal op rij was er sprake van een toename. Plastic poppen (15) werden het vaakst teruggehaald, gevolgd door zacht speelgoed (11)  en slijmerige producten, waarbij sprake was van een explosieve stijging met resp 57,3% en 125%.  Chemische  risico’s lag ten grondslag aan 49 recalls, oftewel 30,4% van alle terugroepacties. Milieu-issues vertoonde de grootste stijging: van 2 naar 27

Automotive: Het aantal uit de markt gehaalde producten in de automotive sector  beliep in het eerste kwartaal van dit jaar 162, een forse toename ten opzichte van de 106 recallgevallen in het vierde kwartaal van 2023, een toename met 52,8% Er waren tot dusver slechts twee jaren waarin in het eerste kwartaal meer recalls werden geregistreerd: 217 in Q1 2022 en 190 in Q1 2023. In ruim driekaart(77,2%) van de recallgevallen lag dit jaar de kans op letsels/verwondingen ten grondslag aan de terugroepactie (125 vs 84).De grootste toename bij de oorzaken vormde het brandrisico: van 10 in Q4 2023 naar 30 in het eerste kwartaal van dit jaar. Op ruime afstand volgt een combinatie van die op plek 3 met slechts drie recalls. Van de 162 recalls betrof  het overgrote deel (`107/74) personenauto’s. Duitsland telde de meeste recallmeldingen met 70 (44), gevolgd door de UK (66/22) en Frankrijk (8/20). Plek 3 wordt ingenomen door  niet geautoriseerde substanties (82).

Farmaceutische producten: De recallonderzoekers melden daarnaast 63 terugroepacties  van farmaceutische producten tegen 65 in het vierde kwartaal in 2023, een vermindering met 3,1%. Het is het op een na laagste aantal recalls in een kwartaal in de afgelopen drie jaar. Veiligheidsheidsrisico’s waren de voornaamste oorzaak van een terugroepactie met 28,6% van alle recalls: 18 (was 24), gevolgd door verkeerde specificaties  en productiefouten (7). De meeste meldingen kwamen uit Frankrijk (12), 19% van alle recalls, gevolgd door Spanje (11), UK  (10) en Duitsland (9).

Kleding: Hoewel het aantal terugroepacties  net6 42,4% toename van 33 maar 47, blijft het aantal kledingrecalls in de laatste vijf jaar laag: 49 recalls. Het verstikkingsgevaar was de voornaamste reden met 14 gevallen ,wat bijna 30% van het totaal was. Chemische redenen vormde oorzaak nummer twee  met 10 recalls, gevolgd door de kans op letsel en verwurging  (beide8).