SAP Letselschade Advocaten benoemt Rianne Marijnissen en June van Oers tot associate partner


SAP Letselschade Advocaten heeft per 1 januari jl.  Rianne Marijnissen en June van Oers benoemd tot associate partner.

Rianne is sinds 2010 werkzaam als advocaat bij SAP. In deze periode heeft zij zich ontwikkeld tot een betrokken en doortastende LSA-advocaat. Daarnaast is zij sinds 2019 bestuurslid van de WAA (Werkgroep Artsen Advocaten). In haar rol als bestuurslid van de WAA is Rianne (mede) verantwoordelijk voor de organisatie van diverse bijeenkomsten en een jaarlijks congres om kennisoverdracht te vergroten. Ook schuift zij aan bij overleggen met medisch adviseurs, rechterlijke macht en verzekeraars, om ervoor te zorgen dat het schaderegelingstaject soepeler verloopt. Rianne is daarnaast gespreksleider van de intervisies die binnen SAP plaatsvinden.

June is sinds 2011 onderdeel van het SAP-team en heeft zich volgens SAP in de loop der jaren ontwikkeld tot een uitstekende LSA-advocaat en bekend gezicht binnen de letselschadebranche. June geeft al jaren leiding aan het PIP-team, waarborgt de kwaliteit van SAP als lid van de interne kwaliteitscommissie en neemt regelmatig namens SAP deel aan overleggen met (onder andere) verzekeraars.