RVJ Expertises & Taxaties lanceert op vernieuwde website ‘same day survey’ en ‘schademeld app’

Het in Amsterdam gevestigde expertise- en taxatiebureau RVJ Expertises & Taxaties heeft op de geheel vernieuwde website (www.rvj.nl) zowel een nieuw product – S.D.S. (Same day survey) – als een speciale schademeld app geïntroduceerd.

Met het nieuwe S.D.S-product biedt ‘RVJ; – het woord zegt het al opdrachtgevers de mogelijkheid om bij het verstrekken van een expertiseopdracht desgewenst aan te geven dat nog dezelfde dag expertise (same day survey) bij de schade claimende relatie/verzekerde wordt verricht. In een toelichting stelt Pieter-Paul Verhorst, die samen met ing. Benno van Berkel, de directie van het zeven medewerkers tellende expertisebureau voert: “Vanzelfsprekend is dit bij ernstige calamiteiten altijd al ons beleid, doch wij merken dat deze behoefte groeit en dat hier steeds vaker om wordt gevraagd. Veel verzekerden, vooral binnen de groepen ‘MKB’ en ‘Particulieren’, willen snel schakelen en niet hoeven te wachten op een bericht van de afdeling ‘planning’, die vervolgens een afspraak op termijn kan verzorgen. Wanneer je huis onder water staat of je wordt als bedrijf geconfronteerd met een diefstal wil je graag snel duidelijk over allerlei zaken en assistentie bij bepaalde processen. Vandaar SDS!”

Schademeld app

Daarnaast heeft ‘RVJ’ in eigen beheer de ‘schademeld app’ ontwikkeld. Een naar eigen zeggen gebruiksvriendelijke app die onder meer is gericht op het vereenvoudigen/minimaliseren van de administratieve handelingen voor verzekerden, professionele VVE-beheerders en assurantietussenpersonen. “In geval van schade kan de gedupeerde via de app. de schade op een eenvoudige en eenduidige manier melden bij de beheerder en/of tussenpersoon, waarna direct opvolging kan worden gegeven”, aldus Verhorst, volgens wie de app ook de mogelijkheid biedt om alle benodigde informatie en foto’s direct mee te sturen. De app is inmiddels ook beschikbaar voor expats met verhuisschade.

RVJ Expertises & Taxaties telt momenteel zeven medewerkers. Naast genoemde directieleden zijn dat marine-expert Annemieke Verhorst, office-manager Geeta Mazer, binnendienstmedewerksters Nadia Kuah en Marcia Wijntuin en secretaresse Irma Oldenhof.