Rotterdam houdt efficiënter toezicht op voertuigdemontagebedrijven

 

Gemeente Rotterdam en Stiba, brancheorganisatie van gecertificeerde voertuigdemontagebedrijven, hebben een samenwerkingsovereenkomst voor toezicht via het Ondernemingsdossier getekend. Hiermee wordt het delen van informatie tussen demontagebedrijven en de gemeente makkelijker en efficiënter en besparen beide partijen tijd en onnodige administratieve rompslomp. Op de foto de ondertekenaars (v.l..n..r.)  A. Deelen, plv. Directeur Milieudienst DCMR,  M. Struijvenberg, Wethouder Gemeente Rotterdam en M. Traas, Bestuurslid Stiba

Martijn Traas, Stiba: “Met de regelhulp AIM krijgen ondernemers eenvoudig inzicht in de milieuregels en de maatregelen die daarvoor genomen moeten worden. Documenten die aantonen dat bepaalde maatregelen zijn genomen, zijn eenvoudig te bewaren in het Ondernemingsdossier. Als je als ondernemer vervolgens een toezichthouder machtigt die gegevens in te zien, kan hij vanaf zijn werkplek al kijken of de zaak in orde is. Daardoor is er minder toezicht op locatie nodig.”

Meer tijd om te ondernemen, betere naleving van regels, betere dienstverlening en vereenvoudiging van het toezicht. Dat is het gezamenlijke doel van ondernemers en de gemeente met het Ondernemingsdossier. Wethouder Struijvenberg: “Wij vinden het belangrijk regeldruk voor ondernemers te verminderen. De ondernemer regelt zijn zaken met betrekking tot wet- en regelgeving goed en wij zien daarop toe. De basis is vertrouwen. De samenwerking tussen ondernemer en overheid moet praktisch zijn en in goed overleg met elkaar. Het Ondernemingsdossier helpt ons afspraken te maken en deze op een eenvoudige manier na te komen.”

Het Ondernemingsdossier is van de ondernemer. Hij vult eenmalig zijn bedrijfsgegevens in het dossier in en kan vervolgens digitaal vergunningen aanvragen en meldingen doen. Het Ondernemingsdossier helpt ondernemers om alle relevante gegevens direct aan te leveren. Bovendien kan de ondernemer gegevens die hij eenmaal heeft vastgelegd, hergebruiken voor volgende aanvragen. Daarnaast maakt het Ondernemingsdossier regels inzichtelijk door ‘regelhulpen’, die helder aangeven wat een ondernemer moet doen om de regels na te leven. Het is daarmee een nieuwe en vooral slimme manier van informatie uitwisselen tussen bedrijven en overheden.

 

Meer informatie? Kijk op www.ondernemingsdossier.nl.