Ronde Tafelsessie ‘Het bord in de tuin’ van De letselschade Raad krijgt een vervolg

 

Op maandag 13 juni jl. vond onder auspiciën van De Letselschade Raad  de Ronde Tafelsessie ‘Het bord in de tuin’ plaats. “Gezien het grote animo om deel te nemen aan deze sessie leeft dit een onderwerp zeker!”, aldus de Raad, volgens wie de bereidheid van de aanwezigen om gezamenlijk, binnen De Letselschade Raad, actie te ondernemen tegen het verschijnsel ‘Het bord in de tuin’ groot  groot.”

De Letselschade Raad organiseert een aantal malen per jaar bijeenkomsten om actuele onderwerpen te bespreken. Over de aanleiding hiervoor zegt de Raad: “De laatste tijd bereiken De Letselschade Raad geregeld klachten over zogenaamde ‘letselschade experts’ die geen of in elk geval onvoldoende kennis van zaken hebben: leken die het spreekwoordelijke ‘bord in de tuin’ zetten en zonder opleiding of relevante ervaring aan de slag gaan. Iedereen kan zich immers letselschade expert noemen.”

Circa 20 geïnteresseerden, afkomstig uit diverse geledingen van de letselschadebranche, bespraken dit onderwerp aan de hand van een aantal stellingen. Hoe groot is het probleem, hoe schadelijk is het voor mensen met letselschade, hoeveel last hebben de ingeschrevenen in de Registers GBL en GOMA van dergelijke praktijken? Welke mogelijkheden zijn er om het ‘bord in de tuin’ te voorkomen en daartegen op te treden? Hoe behoeden we mensen met letselschade voor de (kwalijke?) praktijken van dergelijke ‘experts’? Een groot aantal ideeën passeerde de revue. Het bureau van De Letselschade Raad doet op basis van alle suggesties een voorstel voor het vervolg.