RIVM: Nog steeds veel PAK en metalen in neergedaald stof in IJmond

In het stof dat neerdaalt in de omgeving van Tata Steel zijn opnieuw hoge waarden van PAK en metalen gevonden, waaronder lood. Dat blijkt uit nieuwe metingen die het RIVM dit voorjaar deed. De meetresultaten zijn vergelijkbaar met RIVM-onderzoek uit 2020. Of de hoeveelheid PAK en metalen in de IJmond daalt is nog niet te zeggen. Voor meer duidelijkheid moet gedurende een langere periode een vinger aan de pols gehouden worden. Het RIVM adviseert daarom deze metingen de komende jaren regelmatig te herhalen.

Hoeveelheid vergelijkbaar met 2020

In 2020 heeft het RIVM de hoeveelheid PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en metalen op de grond in de omgeving van Tata Steel gemeten . Het RIVM heeft dit onderzoek in mei en juni 2022 herhaald. De resultaten komen in grote lijnen overeen met de metingen uit 2020. De gevonden waarden van PAK en metalen zijn in het gebied hoger dan op andere plaatsen buiten de IJmond. Op grond van deze nieuwe meting kan het RIVM nog niet zeggen of de uitstoot van PAK en metalen door Tata Steel structureel daalt.

Plaatselijk verschillen

Voor verschillende dorpen in het gebied is het beeld wel anders dan in 2020. In Wijk aan Zee zijn de hoeveelheden PAK en metalen in dit onderzoek lager. In Beverwijk juist hoger. Dat komt vooral door het weer. In de meetperiode kwam de wind vaker dan gemiddeld uit het zuidwesten. De hoeveelheid ijzer was in het hele gebied lager dan in 2020.

In 2020 onderzocht het RIVM ook de gezondheidsrisico’s voor spelende kinderen. De conclusie was toen dat de blootstelling aan de gemeten hoeveelheden lood en PAK voor kinderen ongewenst was. De resultaten van het huidige onderzoek geven geen aanleiding de conclusies uit 2020 te herzien.

Geen onderzoek gedaan naar herkomst stof

Het neergedaalde stof veroorzaakt overlast in de omgeving van het Tata Steel-terrein. Naar de herkomst heeft het RIVM eerder onderzoek gedaan. Tata Steel bleek een belangrijke bron van PAK en metalen, maar ook andere bronnen dragen bij. Voor dit onderzoek was het bepalen van de herkomst geen onderdeel van de opdracht.

Het RIVM herhaalt dit onderzoek in het najaar van 2022. De resultaten verschijnen naar verwachting in het voorjaar  van 2023. Het RIVM adviseert ook de komende jaren te blijven meten. Zo kan in kaart worden gebracht of de situatie in het IJmondgebied verbetert. En blijven bewoners van het gebied op de hoogte van de ontwikkelingen. Het RIVM voert deze metingen uit in opdracht van de provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat