René van Walsum (AGCS) over het ‘Global Claims Review 2022’: “Inflatie zet onderwaardering van assets in de schijnwerpers en heeft van meerdere kanten impact op de schadehoogte”

“Verzekeringsclaims van bedrijven zijn de afgelopen vijf jaar groter geworden door hogere waardes van zaken en onroerend goed, complexere toeleveringsketens en toegenomen exposures op één locatie in gebieden die gevoelig zijn voor natuurrampen. Daarnaast brengt de oorlog in Oekraïne een enorme piek in kosten en frequentie van bedrijfsschades met zich mee, zorgen cyberclaims voor nieuwe uitdagingen en zet de inflatie de schadeomvang verder onder druk.” Dat zijn in de ogen van René van Walsum, Claims Manager Benelux and Country Legal Representative: the Netherlands bij Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) de voornaamste conclusies die te trekken zijn uit het ‘Global Claims Review 2002’

Hij noemt het overigens niet verrassend dat brandschade tot de meeste bedrijfsverzekeringsverliezen leidt, zowel wereldwijd als in de Benelux. “De Claims Review van dit jaar laat zien dat jarenlange verbeteringen in riskmanagement en brandpreventie nog niet tot een volledige inperking van brand- of explosieschade hebben geleid, wat bewijst dat we nog een weg hebben te gaan”

Claims lessons learned

Wat zijn in uw ogen wereldwijd de belangrijkste lessen uit het onderzoek? Van Walsum wijst met nadruk op de huidige inflatie. “Dit zet onderwaardering van assets in de schijnwerpers. Van meerdere kanten heeft inflatie impact op de schadehoogte. Property- en constructieschades worden beïnvloed door hogere prijzen van materialen en arbeid en daarnaast door tekorten en langere levertijden. Andere branches zoals bestuurdersaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid staan onder inflatiedruk door hogere juridische kosten en hogere schikkingsbedragen.”

Volgens hem lopen zowel verzekeraars als hun klanten een risico door inflatie. “Verzekerden doordat zij hun schade niet volledig vergoed krijgen en verzekeraars dat het risico te laag geprijsd is.

Nederland

Waarin wijken de resultaten uit het ‘Global Claims Review 2002’ voor Nederland af van die wereldwijd? Van Walsum:  “Op zich zien we niet dat Nederland uit de pas loopt met de resultaten van het onderzoek, al zijn er zeker wel wat verschillen. Zo hebben wij geen grote bosbranden meegemaakt, maar zijn we bijvoorbeeld wel getroffen door overstromingen en ander natuurgeweld. Momenteel heerst er grootte droogte en hitte en de vraag is wat ons dat gaat brengen op schadegebied.  Ook in Nederland worden we getroffen door inflatie die grote invloed zal hebben. Door internationalisering zitten we natuurlijk ook niet meer op een eiland en worden wij even hard getroffen als andere landen door stagnatie in de toelevering van goederen en tekorten.”

Tot slot, wat zou je de markt mee willen geven op basis van de uitkomsten va het ; Global Claims review 2022’? Van Walsum: “Let op uw saeck en zorg dat je voorbereid bent en risico’s goed in kaart hebt gebracht. Voorkom dat assets te laag zijn gewaardeerd met als gevolg dat je niet volledig wordt gecompenseerd in geval van schade. Voor verzekeraars is uiteraard belangrijk dat risico’s juist zijn geprijsd. Zeker voor internationaal zakendoen is het van belang goed over de grens te kijken zodat je niet geconfronteerd wordt met onjuist ingeschatte risico’s.”

Rotterdam 04/10/2022 Regionale bijeenkomst Allianz – medewerkers – Foto Raphael Drent