Reint Rengers gaat samen met Leyla de Mos directie Inter-Focus voeren

Per 8 februari 2024 is Reint Rengers aangetreden als directeur bij Inter-Focus Intercultureel Expertise Centrum in Rotterdam. Vanaf die datum voert hij samen met Leyla de Mos de directie over het expertisebureau.

Leyla de Mos over de wijziging: “Sinds mijn aantreden bij Inter-Focus voer ik alleen de directie over Inter-Focus. Sinds september 2022 is Reint als managementadviseur werkzaam bij Inter-Focus, om zijn kennis en kunde vanuit de letselschade en als arbeidsdeskundige aan te wenden. Onze arbeidsdeskundigen en herstelcoaches kunnen altijd op hem terugvallen, en het is zeer waardevol dat bijvoorbeeld onze rapportages door vier ogen gezien worden. Wij hebben besloten onze directie te versterken met Rein. Zelf zal ik mij voornamelijk bezighouden met de interne zaken en de cultuursensitieve zaken en is Reint  aangesteld om Inter-Focus naar buiten toe te vertegenwoordigen. Ik kan mij dan ook meer bezighouden met interculturele trainingen, waardoor bruggen geslagen worden tussen mensen, zich verbonden voelen met elkaar.:

Reint Rengers over zijn aanstellingL “Ik merkte dat we toe waren aan het naar buiten brengen van Inter-Focus, laten zien wat we kunnen betekenen voor begeleiding van mensen met een niet-westerse achtergrond. De afgelopen tijd ben ik steeds meer gaan zien hoe waardevol het is om de barrière van taal en cultuur te overbruggen. In mijn uitlatingen daarover heb ik al vaker aangegeven dat het gemakkelijk is om mensen in het dialect te benaderen als ze moeilijk ABN spreken. Hoeveel  te meer speelt dat dan bij mensen met een niet westerse achtergrond. En, dat viel mij ook op na mijn aantreden als managementadviseur. Dat geldt niet alleen voor de 1e generatie die hier is komen wonen en werken, maar zelfs voor 3e en 4e generatie. Daarnaast willen we dat Inter-Focus meer bekend wordt, mijn taak zal dan ook zijn Inter-Focus extern te vertegenwoordigen, en samen met Leyla en onze experts wil ik laten zien wat we kunnen en Inter-Focus laten groeien. Arbeidsdeskundigen met een niet westerse achtergrond, die zich ook willen inzetten, kunnen dan ook contact met ons opnemen, als ze informatie willen.”