Rechtsbijstandverzekeraars pleiten voor gematigde verhoging advocaat- en griffierechten

De Duitse regering is van plan de tarieven voor advocaten en rechtbanken te verhogen. Dit zal gevolgen hebben voor de kosten van juridische geschillen. De verzekeringssector is voorstander van een kleinere stijging van de advocaten- en gerechtskosten dan eerder gepland door de wetgever.

“De tarieven zouden minder moeten stijgen dan het Bondsministerie van Justitie heeft voorzien, vooral in de categorieën met een lagere geschillenwaarde,” zegt Jörg Asmussen, directeur van de Duitse Verzekeraarsorganisatie GDV. “Voor veel consumenten zou het anders uit kostenoverwegingen moeilijker kunnen worden om hun rechten af te dwingen.” Het wetsontwerp voor de Wijzigingswet Kostenrecht 2025 voorziet in een verhoging van de vergoedingen met maximaal negen procent.

In hun verklaring waarschuwen de verzekeraars dat juridische kosten en gerechtskosten voor veel mensen al een financiële drempel vormen als het gaat om het afdwingen van hun rechten. “Als de vergoedingen opnieuw worden verhoogd, kunnen ze mogelijk zelfs een juridisch obstakel worden,” waarschuwt Asmussen. Vooral rechtzoekenden zonder rechtsbijstandverzekering zouden worden getroffen. Rechtsbijstandverzekeraars verwachten dat de verhoging van de tarieven zal leiden tot een totale kostenstijging van zeven procent.

Rechtsbijstandverzekeraars eisen gematigde tarieven

De verzekeraars stellen voor dat de stijging van de vergoedingen gekoppeld aan het geschilbedrag in het lagere segment – dat wil zeggen tot een geschilbedrag van 5.000 euro – aanzienlijk lager moet zijn dan de geplande zes procent. Anders zouden de juridische kosten niet in een realistische verhouding staan tot de waarde van het geschil.

Op sommige gebieden zijn verzekeraars zelfs voorstander van een verlaging van de tarieven. Vanuit het standpunt van GDV moeten efficiëntieverbeteringen en kostenvoordelen als gevolg van gedigitaliseerde processen en werkmethoden worden doorgegeven aan degenen die juridisch advies inwinnen. Dit geldt met name voor gevallen van geïndustrialiseerde juridische mandaatverwerking in zogenaamde massaprocedures, zoals het dieselschandaal.

In totaal behandelen rechtsbijstandverzekeraars ongeveer 4,7 miljoen zaken per jaar en geven daar ruim 3,6 miljard euro aan uit. Ongeveer 80% hiervan komt voor rekening van advocaatkosten.

Verzekeraars zien geen basis voor hoge tariefstijgingen

De GDV wijst er ook op dat, ondanks algemene prijsstijgingen, de omzet van de advocatuur de afgelopen jaren al merkbaar is gestegen door de inflatiegerelateerde stijging van de waarde van geschillen. Daarnaast zijn de advocatenhonoraria in 2021 al met meer dan tien procent gestegen.

“Sinds januari 2021 hebben consumenten al een seizoensgecorrigeerde stijging van het algemene prijsniveau van meer dan 16% moeten accepteren”, aldus Asmussen. Volgens GDV is een stijging van de juridische en gerechtskosten tot negen procent daarom nadelig voor de toegang tot het recht.De prijstrends die GDV heeft berekend voor typische rechtszaken laten zien hoe de kosten van juridische geschillen zich hebben ontwikkeld. Afhankelijk van het juridisch geschil zijn de kosten met 40% gestegen.