Rapport Swiss Re: Inflatie en Nat Cat-schades zorgen voor zorgen over reserves

Hogere inflatie en NatCat-schades geven aanleiding tot bezorgdheid over de toereikendheid van de reserves van verzekeraars en zouden de huidige harde marktomstandigheden in schadeverzekeringen kunnen verlengen of verergeren, aldus Swiss Re Ltd. in een maandag gepubliceerd rapport.

De recente pandemie, de oorlog in Oekraïne en inflatieschokken stuwen de claims hoger en roepen vragen op over de toereikendheid van de reserves, en als reactie daarop hebben verzekeraars het aandeel van ingediende maar niet gerapporteerde claims verhoogd, aldus Swiss Re.

Onzekerheid over toekomstige claims suggereert dat de reserves het risico lopen ontoereikend te zijn, ondanks de solide buffer die momenteel aanwezig is, aldus het rapport. De uitgaven   in grote geavanceerde markten namen tussen 2020 en 2022 licht af, gedreven door auto- en algemene aansprakelijkheid in de VS en het Verenigd Koninkrijk.

“Ondanks de huidige hoge reservebuffers, zorgt de druk van recente systeemschokken en verhoogde inflatie voor meer onzekerheid, en we denken dat de kans groter is dat de toereikendheid afneemt.Dit risico, en de onzekerheid over legacy-activiteiten, zou de beschikbare capaciteit van verzekeraars voor nieuwe contracten kunnen beperken en “meer premie vereisen om te dekken”, aldus “, aldus Swiss Re in het rapport