Rapport Moody’s: Europese schadeverzekeraars kwetsbaar omdat herverzekeraars waarschijnlijk de dekkingsniveaus niet zullen herstellen

 

Kredietbeoordelaar Moody’s heeft een rapport uitgebracht waarin wordt benadrukt dat Europese schadeverzekeraars te maken hebben met een structurele, in plaats van cyclische, toename van hun kwetsbaarheid voor weersomstandigheden. Deze verandering is voornamelijk te wijten aan de sterk verminderde beschikbaarheid van herverzekering en de stijgende kosten, waardoor primaire verzekeraars een groter deel van de weergerelateerde claims moeten dragen.

In 2023 leidden de frequentie en de ernst van weersomstandigheden zoals overstromingen, hagelbuien en bosbranden tot aanzienlijke schades voor Europese verzekeraars. De verminderde herverzekeringsdekking heeft dit probleem verergerd, omdat herverzekeraars hun dekking hebben teruggeschroefd en hun prijzen hebben verhoogd na jaren van aanhoudende schades.Als gevolg daarvan hebben primaire verzekeraars meer risico moeten aanhouden, wat heeft geleid tot een aanzienlijke verslechtering van hun combined ratio’s voor propertyrisico’s, een belangrijke maatstaf voor verzekeringstechnische winstgevendheid

Vooruitkijkend naar 2024 blijft de herverzekeringsmarkt een uitdaging vormen. Ondanks het cyclische karakter van de markt, met prijzen die mogelijk een piek bereiken in 2024, verwacht Moody’s niet dat herverzekeraars de dekking voor secundaire gevaren zullen herstellen tot het niveau van vóór 2023. Dit betekent dat primaire verzekeraars te maken zullen blijven krijgen met een verhoogde blootstelling aan weersomstandigheden.Primaire verzekeraars zullen mogelijk hun premies moeten verhogen om de hogere klimaatgerelateerde claims te compenseren. Het doorberekenen van deze kosten aan klanten is echter moeilijk vanwege recente inflatiegedreven prijsstijgingen. Bovendien is het moeilijker geworden om de kosten van klimaatgerelateerde claims nauwkeurig in te schatten, zoals blijkt uit de onverwachte kosten van de hagelbuien in Italië in 2023.

Een alternatief voor verzekeraars is om de dekking voor bepaalde risico’s in te trekken of te beperken, maar dit kan leiden tot sociale druk en mogelijk overheidsingrijpen.In plaats daarvan promoot de sector steeds meer preventiemaatregelen, zoals waterkeringen en de versterking van gebouwen, om de eerste gevolgen van weersomstandigheden te beperken. Deze maatregelen zijn echter duur en het zal tijd kosten om ze te implementeren.

Het rapport van Moody’s onderstreept dat de toegenomen kwetsbaarheid van Europese schadeverzekeraars voor weersomstandigheden een langetermijnprobleem is. De sector moet deze uitdagingen het hoofd bieden door nieuwe strategieën voor riskmanagement en prijsstelling te verkennen om de winstgevendheid te handhaven in het licht van een veranderend klimaat.