Rapport Clyde & Co: Dreigingsniveau bedrijven naar hoogste  niveau in 12 jaar

 

 Een ‘perfect storm’ van toegenomen economische volatiliteit, geopolitieke onrust en de ontwrichtende kracht van AI heeft het dreigingsniveau voor bedrijven naar het hoogste niveau in 12 jaar gedreven, volgens de jaarlijkse Corporate Risk Radar van Clyde & Co.

Volgens het rapport worden bedrijven geconfronteerd met een ongekende ‘polycrisis’ van risico’s;

  • 67% van de ondervraagde bedrijfsleiders zegt dat het risicolandschap nu ‘vele malen complexer’ is dan slechts drie jaar geleden, op het hoogtepunt van de corona- crisis.
  • Gecompliceerde en vaak tegenstrijdige wereldwijde regelgevingsrisico’s worden genoemd als een belangrijk obstakel voor bedrijfsgroei;
  • Angst om kunstmatige intelligentie (AI) te missen’ leidt tot een ‘goudkoorts’-mentaliteit rond deze ontwrichtende technologie;
  • Het aantrekken en behouden van talent, vooral uit het buitenland, wordt steeds moeilijker en duurder.

Uit het onderzoek onder besluitvormers in de C-Suite, interne juridische teams en General Counsel komt naar voren dat escalerende bedreigingen op meerdere fronten een ‘polycrisis’ van risico’s creëren.  Dit heeft een dramatisch effect op de besluitvorming binnen bedrijven. Risicovoorzichtigheid  kost bedrijven naar schatting wel 5% van hun inkomsten, waarbij meer dan een kwart van de respondenten zegt dat risicoperceptie ‘gedurfde besluitvorming’ belemmert

 Top risico ranglijsten

Economische risico’s – inflatie, rentetarieven en valutavolatiliteit – verstevigden hun positie als de grootste bedreiging volgens bedrijfsleiders. Dit werd gevolgd door uitdagingen op het gebied van ‘mensen’, waaronder het aantrekken en behouden van talent, bijscholing, management en opvolgingsplanning.

In de Corporate Risk Radar wordt de impact van AI en de risico’s in verband met de groeiende technologie steeds duidelijker. Terwijl respondenten zeiden dat AI een potentiële bron van concurrentievoordeel was, leidde de urgentie om deze technologie in te voeren tot een “goudkoorts”-mentaliteit, waarbij de angst om achter te blijven de besluitvorming aanstuurde.

 

 

.

Uiteenlopende en vaak tegenstrijdige regelgeving op het gebied van AI is slechts één van de zorgen die respondenten noemden, maar ze maken deel uit van een veel bredere zorg over de algehele regeldruk waarmee bedrijven te maken hebben. Risico’s op het gebied van regelgeving en compliance zijn volgens het rapport nu het op één na grootste probleem waar organisaties zich mee bezighouden,.  een stijging van 9% ten opzichte van de bevindingen in 2023.

Met tal van regionale conflicten die aanhouden of escaleren en verdere politieke onzekerheid en onrust die waarschijnlijk zal ontstaan dankzij een ongekend jaar van verkiezingen over de hele wereld, is het geopolitieke risico met 11% gestegen ten opzichte van vorig jaar en staat nu op de vierde plaats.

Eva-Maria Barbosa, Partner, Clyde & Co verklaart: “Organisaties krijgen te maken met risico’s die in het verleden nooit op hun radar stonden. Een onvoorspelbare economische omgeving met kortere en volatielere cycli wordt gevoed door toenemende geopolitieke spanningen. Als reactie hierop zien we een toename van het aantal sancties en een grotere regeldruk waar organisaties nu doorheen moeten navigeren. Voeg daar de groeiende impact van AI aan toe en het aantal risico’s alleen al kan voor elk bedrijf overweldigend aanvoelen. Met dit alles wordt effectieve planning en prioritering van risico’s cruciaal, waarbij steeds meer bedrijven het belang inzien van consistente horizonscanning.”

Carolena Gordon, Senior Partner, Clyde & Co zegt: “Het rapport van dit jaar laat zien dat zakendoen onvoorspelbaarder dan ooit is geworden. De meesten van ons hebben zich er nu bij neergelegd dat ‘normaal’ niet meer bestaat en dat er een andere manier van denken nodig is om risico’s te beoordelen en erop te reageren. Het omgaan met risico’s is niet alleen een defensief spel, maar een cruciale factor voor commerciële kansen en wereldwijde economische activiteit. Het is bemoedigend om te zien dat bedrijven, ondanks de tegenwind, in toenemende mate kiezen voor een proactieve benadering van risicomanagement.”

Andere bevindingen in het vandaag gepubliceerde rapport zijn:

  • De geïnterviewde bedrijfsleiders geven aan dat marktverstoring – inclusief AI – nu het risico is waarop ze zich het minst voorbereid voelen, en overschaduwen daarmee klimaatverandering, geopolitieke en maatschappelijke risico’s.
  • Bedrijfsadviseurs waren het minst optimistisch over hun bereidheid om met marktverstoringen om te gaan, misschien omdat ze dichter bij deze risico’s staan dan andere leiders en bestuursleden.
  • Respondenten zeiden dat scenarioplanning en het scannen van de risicohorizon nu een veel groter deel van hun werk uitmaken dan een paar jaar geleden.

Sommige respondenten benadrukten de groeiende spanning tussen raden van bestuur en uitvoerend riskmanagement, met de suggestie dat raden van bestuur vaak te veel vertrouwen op uitvoerend management voor het identificeren en presenteren van risico’s