QBE onderzoek laat stress en gevaar van werken in de bouwsector zien

De helft van alle bouwvakkers in het Verenigd Koninkrijk, oftewel 1,5 miljoen mensen, hebben in een gevaarlijke werkomgeving gewerkt terwijl ze leden aan een slechte geestelijke gezondheid en bijna 700.000 mensen hebben letsel opgelopen, volgens nieuw onderzoek van verzekeraar QBE. Voor het eerst toont het onderzoek van QBE de kosten aan voor de Britse bouwsector als gevolg van een slechte mentale gezondheid. Uit de resultaten blijkt dat zelfs met het verhoogde risico op letsel, zij waarschijnlijk blijven werken.Driekwart van de Britse bouwvakkers met een slechte geestelijke gezondheid zei dat ze op een bepaald moment in een gevaarlijke situatie zijn blijven werken, ondanks het verhoogde risico. Daarnaast heeft meer dan een kwart van de bouwvakkers (27%) de afgelopen 12 maanden werkdagen verzuimd vanwege een slechte geestelijke gezondheid, waarvan bijna de helft (46%) minstens een week.

Uit het onderzoek blijkt ook dat in de Britse bouwsector vorig jaar meer dan 5,1 miljoen werkdagen verloren gingen als gevolg van verzuim door een slechte geestelijke gezondheid, tegenover 18 miljoen werkdagen voor de hele Britse economie. De bouwsector is een van de grootste in de Britse economie – er werken 3,1 miljoen mensen oftewel meer dan 9% van de beroepsbevolking.Volgens overheidsrapporten vormen  stress, depressie of angst bijna de helft (49%) van alle werkgerelateerde gezondheidsproblemen. En het is de grootste oorzaak van verloren gegane werkdagen in het Verenigd Koninkrijk: werkgerelateerde gezondheidsproblemen zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft (54%) van de verloren gegane werkdagen. In een toespraak op de conferentie van de British Insurance Brokers’ Association (BIBA) in Manchester deze week, moedigt QBE werkgevers aan om meer te doen om hun werknemers te ondersteunen en te beschermen.

David Dexter, Practice Leader, Risk Solutions bij QBE Europe, verklaart: “Geestelijke gezondheidsproblemen zijn de grootste oorzaak van verloren werkdagen in het Verenigd Koninkrijk en een factor die bijdraagt aan veel incidenten op de werkplek. De Britse bouwsector vormt hierop geen uitzondering; we weten maar al te goed hoe geestelijke gezondheidsproblemen de verborgen drijfveer kunnen zijn achter een incident of claim.”

Hij vervolgt: “We hebben net de Construction Safety Week gevierd en zijn nu halverwege de Mental Health Awareness Week.  Zelfs een kleine positieve verandering in de manier waarop een werkgever welzijn en geestelijke gezondheid benadert, kan de drukpunten op de werkplek aanzienlijk aanpakken en veranderen, wat leidt tot minder stress en minder ongevallen en incidenten. Het verbeteren van de werkcultuur door openheid aan te moedigen en stigma’s rond geestelijke gezondheid te ontkrachten, laat het personeel zien dat hun gezondheid en welzijn een bedrijfsprioriteit moet zijn.”

 

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn:

.

  • De helft van de werknemers in de sector of 1,5 miljoen mensen heeft in een gevaarlijke omgeving gewerkt terwijl ze een slechte geestelijke gezondheid hadden.
  • Meer dan één op de vijf (22%), oftewel 682.000 werknemers, geeft aan dat ze letsel hebben opgelopen op het werk als gevolg van een slechte mentale gezondheid.
  • De meerderheid (76%) van degenen die zijn blijven werken met een slechte geestelijke gezondheid zegt dat een slechte mentale gezondheid het risico op letsel vergroot.
  • Mentale gezondheidsproblemen kosten de bouwsector in het Verenigd Koninkrijk minstens £1,2 miljard per jaar, met 1,7 verloren dagen per werknemer en 5,1 verloren werkdagen vorig jaar.
  • Meer dan een kwart (27%) vindt het ongemakkelijk om over hun geestelijke gezondheid te praten met hun werkgever.
  • Een derde (32%) van de werknemers zegt dat hun werkgever nog nooit met hen heeft gesproken over hun geestelijke gezondheid.
  • Werknemers die afwezig zijn in de bouw liegen vaak over de reden als deze verband houdt met hun geestelijke gezondheid en geven een andere reden op voor hun afwezigheid;
  • Meer dan een derde (38%) van de respondenten zegt dat ze een werkgever hebben verteld dat de reden dat ze afwezig waren op het werk te wijten was aan een lichamelijke aandoening, terwijl het in feite te wijten was aan een slechte geestelijke gezondheid.
  • Stigmatisering op het werk heeft 36% ervan weerhouden om openlijk over hun geestelijke gezondheid te praten.