Psychische aandoeningen de meest gemelde beroepsziekten in 2023

De meest gemelde beroepsziekten in 2023 zijn psychische aandoeningen en aandoeningen van het bewegingsapparaat. Deze cijfers zijn het hoogst in de branches overheid en openbaar bestuur, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en industrie.

In 2023 zijn er 2.347 meldingen van beroepsziekten geregistreerd door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) afkomstig van 590 bedrijfsartsen. Beroepsziekten zijn aandoeningen die in hoofdzaak worden veroorzaakt door werk of arbeidsomstandigheden. Bij 85% van de beroepsziektemeldingen is sprake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en bij 8% van blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid door een beroepsziekte.

Bedrijfsartsen rapporteerden naar schatting 107 beroepsziekten per 100.000 werknemers in 2023. De hoogste incidentiecijfers werden gerapporteerd voor psychische aandoeningen. Hierna komen de aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, neurologische aandoeningen, infectieziekten, gehooraandoeningen, long- en luchtwegaandoeningen en huidaandoeningen. De drie economische sectoren met de meeste beroepsziekten per 100.000 werknemers zijn: zakelijke dienstverlening (197), bouwnijverheid (174) en industrie (157).

Bovenstaande blijkt uit het  verschenen ‘Beroepsziekten in Cijfers 2024’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Public and Occupational Health, Amsterdam UMC. ‘Beroepsziekten in Cijfers 2024’ is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport geeft een overzicht van het aantal geregistreerde beroepsziekten, de aard ervan en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot beroepsziekten.

Rapport: Psychische aandoeningen meest gemelde beroepsziekten in 2022