PPS Congres 2023: nu ook programma deelsessies bekend

Het volledige programma van het PPS Congres is bekend! Nadat WE eerder in deze nieuwsbrief al het plenaire porogramma hebben gemeld, zijn nu ook de onderwerpen en sprekers van de acht deelsessies bekend.   

Acht verschillende sessies 
1. Experience- en innovatieworkshop: hoe is het om een hulpmiddel nodig te hebben, of dit te gebruiken?
– Verschillende partijen tonen innovatieve technologie
2. Juridische aspecten van herstel
– mr. Chris van Dijk en mr. Petra Oskam 
3. Deelgeschillen
– mr. Peter Knijp
4. Op de been bij nekklachten
– drs. Iris Becx en videoboodschap van drs. Angelique Reitsma
5. Kamer LLZ: voorkomen of vóórkomen? 
– mr. Mariken Peters
6. Verbeter jezelf voor de ander
– Peshang Hormizyar
7. Menselijke maat in verzekeringen 
– drs. Manuel van der Hoek
8. Effectief communiceren: inzicht in je rode, groene, gele of blauwe eigenschappen
– mr. Eunice Gubbels 
Meer informatie over het programma en de sprekers kunt u bekijken op de website.

           

Het PPS Congres 2023 vindt dit jaar op 29 september a.s. plaats in de DeFabrique in Utrecht. Dit jaar is het thema:  De blik vooruit ,  een beter letselschadeproces; een betere toekomst

in een toelichting schrijven de organisatoren: “Een vlot, snel, rechtvaardig en herstelgericht letselschadeproces is essentieel. Daarom staat dit proces centraal tijdens het 21e PPS-congres. Twee ervaringsdeskundigen vertellen hun intrigerende verhaal: wat is voor hen belangrijk geweest in hun hersteltraject. Ook delen het Verbond van Verzekeraars en de Denktank vereenvoudigde schadeafhandeling hun laatste inzichten om slachtoffers sneller en eenvoudiger te helpen. We spieken ook even bij de strafrechter hoe hij letselschades afhandelt. En een uitgekiende mix van experts, advocaten en trainers spijkert uw kennis en kunde in twee keer 45 minuten bij om slachtoffers verder vooruit te helpen.Slachtoffers sneller weer op de been. Daar staan we samen voor. Doet u mee? ”
  Met medewerking van onder andere:
– Ervaringsdeskundige Manon Middendorp
Student & medewerker letselschade
– ir. Geeke Feiter-van Heuvelen,
Directeur, Verbond van Verzekeraars
– prof. mr. Ivo Giesen
Voorzitter Denktank vereenvoudigde schadeafhandeling en Hoogleraar Privaatrecht, Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht
– prof. mr. Siewert Lindenbergh
Advocaat-generaal, Hoge Raad der Nederlanden en Hoogleraar Privaatrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
– Ervaringsdeskundige Jelle van Gorkom
Ondernemer, coach, zilverenmedaillewinnaar Olympische Spelen,  zilverenmedaillewinnaar WK BMX   Dagvoorzitter dit jaar is presentator en gespreksleider Roelof Hemmen.


  Aanmelden >   

Programma  vrijdag 29 september 2023 
09:00 – 09:40  Ontvangst, registratie  09:40 – 10:00  Naar de plenaire zaal  1
0:00 – 10:10  Opening door de dagvoorzitter  Spreker  Roelof Hemmen, Presentator, gespreksleider – Hemmen 
10:10 – 10:35  (Bij)zonder contact  Manon was 17 jaar toen ze slachtoffer werd van een ernstig verkeersongeval. Ze verloor haar voet. Terwijl haar vriendinnen volop van het leven genoten, werkte zij in een revalidatiecentrum keihard om iets van haar oude leven terug te krijgen.  Uiteindelijk ontmoette Manon drie jaar na het ongeval de vrachtwagenchauffeur die het ongeluk veroorzaakt had. Ze vertelt ons over haar ervaringen, haar weg naar herstel en welke impact de ontmoeting met de vrachtwagenchauffeur had.  Spreker  Manon Middendorp, Manon Middendorp 
10:35 – 11:00  Samen voor het slachtoffer  Geeke Feiter deelde vorig jaar haar visie voor de letselschadeafhandeling: “In 2025 zie ik een wereld waarin mensen met letselschade krijgen wat ze nodig hebben om hun leven weer op te pakken. Door een duidelijk, snel, rechtvaardig en gelijkwaardig proces in samenspraak met de verzekeraar en hun eventuele belangenbehartiger.”  De focus ligt dit jaar op de vraag wat dit betekent voor het verbeteren van het schadeafhandelingsproces en de rollen van de betrokken partijen daarbij. Natuurlijk besteedt ze in haar speech ook aandacht aan de in 2022 gelanceerde initiatieven en de opvolging daarvan.  Spreker  ir. Geeke Feiter-van Heuvelen, Directeur – Verbond van Verzekeraars 

11:00 – 11:40  Pauze  11:40 – 11:50 

Naar de plenaire zaal  11:50 – 12:15 
Gewoon eenvoudiger  De Denktank vereenvoudigde schadeafhandeling heeft begin dit jaar haar beginselprogramma naar buiten gebracht. Wat houden die beginselen in en hoe dragen ze bij aan een verbetering van de schadeafhandeling? En hoe ziet een betere schadeafhandeling er dan uit?  Ivo Giesen gaat hierover in gesprek met enkele leden van de Denktank en natuurlijk ook met u als deelnemer aan het congres. Daarnaast worden de inzichten gedeeld van een pilot waarbij het slachtoffer meer regie krijgt op het schadeafhandelingsproces, onder meer door een digitaal 3-gesprek bij de start van de letselschadeafhandeling.  Spreker  prof. mr. Ivo Giesen, Voorzitter Denktank vereenvoudigde schadeafhandeling. Hoogleraar Privaatrecht – Universiteit Utrecht 

12:15 – 12:45  Het strafproces versnelt!  In het strafproces ontwikkelt zich een waar ‘parallel universum’ van afwikkeling van personenschades: de strafrechter behandelt steeds grotere letselschadevorderingen (tot miljoenenclaims) en wijst hoge smartengeldbedragen toe (tot wel 350.000 euro). Er zijn inmiddels vele honderden affectieschadeclaims toegewezen en de rechter wijst ook de weg bij de ontwikkeling van het ‘shockschade’-leerstuk. Wat leert dit ons over de afwikkeling van letselschades?  Spreker  prof. mr. Siewert Lindenbergh, Advocaat-generaal, Hoge Raad der Nederlanden en Hoogleraar Privaatrecht – Erasmus Universiteit Rotterdam 

12:45 – 13:45  Netwerklunch  13:45 – 14:00  Naar de parallelsessies  14:00 – 14:45  Parallelsessies – Ronde 1  Sessie 1 Experience- en innovatieworkshop  Sessie 2 Juridische aspecten van herstel  Sessie 3 Deelgeschillen  Sessie 4 Op de been bij nekklachten  Sessie 5 Kamer LLZ: voorkomen of vóórkomen?  Sessie 6 Verbeter jezelf voor de ander  Sessie 7 Menselijke maat in verzekeringen  Sessie 8 Effectief communiceren: inzicht in je rode, groene, gele of blauwe eigenschappen 
14:45 – 15:15  Pauze en wisseling parallelsessies 
15:15 – 16:00  Parallelsessies – Ronde 2  Sessie 1 Experience- en innovatieworkshop  Sessie 2 Juridische aspecten van herstel  Sessie 3 Deelgeschillen  Sessie 4 Op de been bij nekklachten  Sessie 5 Kamer LLZ: voorkomen of vóórkomen?  Sessie 6 Verbeter jezelf voor de ander  Sessie 7 Menselijke maat in verzekeringen  Sessie 8 Effectief communiceren: inzicht in je rode, groene, gele of blauwe eigenschappen 
16:00 – 16:15  Terug naar de plenaire zaal 
16:15 – 16:55  Accepteren en doorgaan  Jelle staat bekend als ‘die jongen van die val met die ketting’. Hij raakte in coma en zijn vooruitzichten waren somber. Volgens zijn artsen zou hij nooit meer praten, lopen of fietsen. Maar daar dacht deze oud-Olympiër anders over. Hij doorliep meerdere revalidatietrajecten en heeft met zijn resultaten iedereen versteld doen staan. Jelle vertelt hierover zodat ook andere slachtoffers het maximale uit hun mogelijkheden kunnen halen.  Spreker  Jelle van Gorkom, Ondernemer, coach, zilverenmedaillewinnaar Olympische Spelen, zilverenmedaillewinnaar WK BMX – JVG 
16:55 – 17:00  Afsluiting door de dagvoorzitter  Spreker  Roelof Hemmen, Presentator, gespreksleider – Hemmen  1
17:00 – 18:30  Netwerkborrel             

K