Piraterij naar laagste niveau sinds 1995

Ondanks een toename  van het aantal ontvoeringen voor bemanningsleden voor losgeld in met name West-Afrika, heeft het aantal gevallen van piraterij en gewapende overvallen op schepen in de eerste helft van dit jaar het laagste niveau bereikt sinds 21 jaar. Uit cijfers van het International Maritime Bureau blijkt dat er in de eerste zes maanden van dit jaar 98 incidenten zijn geregistreerd, ruim een kwart (26,9%) minder dan de 134 gerapporteerde incidenten in dezelfde periode vorig jaar en veel minder dan in de ‘ hoogtijdagen’ van de piraterij op zee – 2004 en 2010 – toen er maar liefst 445 incidenten op zee werden gemeld.

Het ging tussen januari en eind juni van dit jaar om 72 gevallen van boarding,  vijf kapingen van schepen en 12 pogingen daartoe en werd er op negen schepen geschoten. Bij alle incidenten werden in totaal 64 bemanningsleden gegijzeld tegen 250 een jaar eerder. Nigeria en Indonesie vormen de hot spots  met elk 24 gemelde incidenten, hetgeen in de wateren rondom laatstgenoemde land een aanmerkelijke verbetering is ten opzichte van de 54 incidenten in de eerste helft van 2015.IMB-directeur Pottengal Mukundan  noemt de daling van het aantal incidenten bemoedigend en schrijft deze behalve aan de reeds genoemde verbetering in de Indonesische wateren toe aan het vrijwel terugdringen van de piraterij in voormalig hotspot Somalie. Daar staat volgens de IMB-directeur echter tegenover dat het aantal gevallen van gewelddadige overvallen op schepen toeneemt – met name in Nigeria –   en ook het aantal gijzelingen van bemanningsleden voor losgeld (54) een opwaartse lijn vertoont.