Patiënten wederom zeer tevreden over de ambulancezorg

Patiënten aan wie spoedeisende of planbare ambulancezorg is verleend, beoordelen de kwaliteit van die zorg in 2022 als zeer hoog, net als in 2016 en 2019. Zij geven de zorg gemiddeld een 9,1, waar het eerder een 9,0 en 9,1 was. Dit blijkt uit het derde landelijke onderzoek van het Nivel naar ervaringen van patiënten met ambulancezorg. Wel blijven er altijd kleine punten ter verbetering. Genoemd worden de informatieverstrekking, en meer aandacht voor passende zorg door het ambulancepersoneel.

Patiënten zijn blijvend positief over vervoer, bejegening, handelen en communicatie binnen de ambulancezorg. De waardering voor het personeel van de meldkamer is in 2022 een 8,7. Dit komt overeen met de waardering in 2019.

Informatieverstrekking kan soms nog beter

Uit het onderzoek komen ook kleine verbeterpunten naar voren. Zo geven de patiënten aan dat zij nog beter geïnformeerd kunnen worden over het tijdstip van vervoer, met name het vervoer van huis naar het ziekenhuis of naar een andere zorginstelling. Ook geven zij aan dat de afronding van de zorg thuis nog beter kan. Dit jaar werd patiënten voor het eerst gevraagd naar hun ervaringen met het mobiele zorgconsult, het verlenen van ambulancezorg ter plekke waarbij de patiënt niet vervoerd wordt met een ambulance. Patiënten willen worden betrokken bij het al dan niet kiezen voor een mobiel zorgconsult. Ook zou de informatieverstrekking hierover iets beter kunnen.

Duidelijkheid en adequate medische hulp zijn belangrijk

Aanvullend op het vragenlijstonderzoek heeft het Nivel een Burgerplatform Ambulancezorg georganiseerd. Deelnemers noemden adequate medische hulp en duidelijkheid over waar de patiënt aan toe is essentieel. Het was hen bijvoorbeeld niet duidelijk wat er bedoeld werd met de term ‘mobiel zorgconsult’. Van de zorg voor kwetsbare ouderen werd verwacht dat ambulancezorgprofessionals indien nodig vervolgzorg zouden organiseren. Ook zouden de mogelijkheden waarop burgers met de meldkamer kunnen communiceren meer onder de aandacht gebracht en uitgebreid kunnen worden.