Overstromingsschade centraal tijdens werkbezoek Verbond van verzekeraars aan Duits equivalent GDV stopt niet bij de gren

Overstroming stopt niet aan de grens. Daarom is volgens het Verbond van Verzekeraars en zijn Duitse branchecollega GDV samenwerking en van elkaar leren zo belangrijk. Want niet alleen Limburg kreeg het zwaar te verduren tijdens de overstromingen in juli 2021. Ook in Duitsland waren de gevolgen desastreus, met zelfs dodelijke slachtoffers. Tijdens het werkbezoek van het Verbond aan het Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), stond schade door overstroming centraal, maar passeerden ook andere belangrijke onderwerpen de revue zoals de herziening van het Europese toezichtkader Solvency II.  

Daarom is samenwerking en van elkaar leren zo belangrijk. Want niet alleen Limburg kreeg het zwaar te verduren tijdens de overstromingen in juli 2021. Ook in Duitsland waren de gevolgen desastreus, met zelfs dodelijke slachtoffers. Tijdens het werkbezoek van het Verbond aan het Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), stond schade door overstroming centraal, maar passeerden ook andere belangrijke onderwerpen de revue zoals de herziening van het Europese toezichtkader Solvency II.   

Voorbij eigen landsgrenzen kijken

“Door voorbij de eigen landsgrenzen te kijken, kan je tot een aanpak komen waarbij je elkaar kunt versterken,” meent Geeke Feiter, directeur schade bij het Verbond, na afloop van het bezoek. Naast verschillen in hoe om te gaan met schade door weersextremen, zag Feiter ook drie belangrijke overeenkomsten. “De verschillen zitten hem uiteraard in de omvang en geografie van Duitsland en de wijze waarop de verzekeringsmarkt en de overheid is vormgegeven. “Maar”, zo benadrukt zij eveneens: “Ook Duitse verzekeraars worden geconfronteerd met steeds extremere en langdurige regenval waardoor overstromingen vaker zullen voorkomen. En dat wij dezelfde ambitie delen om samen met de overheid werken aan een oplossing in de vorm van een effectieve schaderegeling voor getroffen inwoners.”

Ook de GDV ziet in dat dit alleen lukt vanuit een brede, allesomvattende aanpak. Feiter: “Een aanpak die niet alleen focust op concrete preventieve maatregelen die je kan nemen in aanloop naar bijvoorbeeld een storm of veel neerslag. Maar juist ook door nu al goed na te denken over hoe wij ons land inrichten en door klimaatadaptief te bouwen om zo schade te voorkomen en te beperken. En, ‘last but not least’, te zorgen voor effectieve hulp en ondersteuning, tijdens en na afloop bij de afwikkeling van de schade door weersextremen.”

Nader kennismaken algemeen directeuren 

Het bezoek aan de GDV was ook een goede gelegenheid voor verdere kennismaking tussen algemeen directeuren Jörg Asmussen en Richard Weurding van beide associaties. De GDV ziet in het Verbond ook een belangrijke partner op andere beleidsterreinen. Zo is de samenwerking rondom de herziening van Solvency II zeer intensief en constructief, zeker wat betreft de ontwikkelingen rondom de prudentiële behandeling van hypotheken onder Solvency II. Duitse Verzekeraars hebben net als de Nederlandse veel langlopende verplichtingen op de balans staan.

Veel economische belangen

Het bezoek aan Berlijn werd eveneens aangegrepen om kennis te maken met de Nederlandse ambassadeur in Duitsland. Nederland heeft veel economische belangen in Duitsland en er wordt op veel terreinen samengewerkt. Nederland volgt de ontwikkelingen van de Duitse energietransitie op de voet, mede vanuit de risico’s die de transitie met zich meebrengt. Daarnaast brengt de ambassade Nederlandse bedrijven en investeerders, zoals verzekeraars, in contact met de Duitse overheid.

Bron Verzekeraars.nl

Op bezoek bij de Nederlandse ambassade