Onderzoeksraad voor de Veiligheid is vernietigend over betrokken partijen na hijskraanongeval Alphen aan den Rijn

 

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft vernietigend geoordeeld over de betrokken partijen (bedrijven én gemeente) bij het hijskraanongeval in Alphen aan den Rijn  in 2015.In de ogen van de Raad schoot de voorbereiding op het plaatsen van het nieuwe brugdek van de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn ernstig tekort, hebben de uitvoerende bedrijven de complexiteit van de werkzaamheden onderschat en heeft geen enkele partij zich gerealiseerd dat het hijsen van het brugdeel risico’s had voor de omgeving.  Door de lage stabiliteit van de hijsopstelling was het omvallen van de kranen onvermijdelijk. Zelfs een vlekkeloze uitvoering van de geplande werkzaamheden had dit niet kunnen voorkomen.”

Tijdens het hijsen van het nieuwe brugdek vielen op 3 augustus 2015 twee hijskranen om en kwamen samen met het brugdek terecht op naastgelegen woningen en winkelpanden. De materiële schade was enorm en als bij wonder vielen er geen slachtoffers. De Onderzoeksraad is nagegaan hoe de hijsklus is voorbereid en uitgevoerd en keek daarbij ook hoe betrokken partijen invulling gaven aan hun taken en verantwoordelijkheden. Uit het onderzoek blijkt dat de hijsopstelling al bij aanvang van de werkzaamheden een te lage stabiliteit had. Toen tijdens het hijsen een van de pontons sterk begon te hellen, bezweek de kleinste kraan onder het gewicht en trok vervolgens de gehele hijsopstelling mee in zijn val.

De bedrijven die betrokken waren bij het kraanongeluk in Alphen aan den Rijn zijn geschrokken van de stevige conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De raad verwijt de bedrijven Mourik, BSB Staalbouw en Peinemann Kranen dat zij blindelings op elkaar vertrouwden en dat niemand goed de verantwoordelijkheid nam. De bedrijven hebben aangegeven  de aanbevelingen van de raad ter harte nemen en zeggen ieder voor zich maatregelen te hebben getroffen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Ook de gemeente Alphen aan den Rijn wil lering trekken uit het rapport en meldt ‘als opdrachtgever intensiever te gaan sturen op het betrekken van alle disciplines in het proces vanuit het belang van de omgevingsveiligheid’.