Onderzoek Allianz Trade: Forse toename bedrijfsfraude

Vier van de vijf (79%) bedrijven had de afgelopen twee jaar te maken met fraudepogingen tegenover 51% in het onderzoek van vorig jaar. Een meerderheid van de ondernemingen  leed daarbij daadwerkelijk schade.  Zo blijkt uit een onderzoek van Allianz Trade. Daaruit komt verder naar voren dat 52% van de bedrijven slachtoffer is geweest van het ontvreemden van geld of goederen door werknemers en 45% van factuurfraude door derden.

Bij de helft van de gedupeerden bedroeg de schade 50.000 euro of lager, bij 20% tussen de 50.000 en 100.000 euro, bij 12% tussen de 100.000 en 200.000 euro. Daarnaast bedraagt 15% van de schades meer dan twee ton, waarvan 4% tussen de 500.000 en 1 miljoen euro. Bij 1% van de schades bedroeg het fraudebedrag zelfs meer dan 5 miljoen euro.

Hoewel in de media de aandacht vooruit uitgaat naar cybercrime blijkt uit het onderzoek dat veel fraude wordt gepleegd door de eigen werknemers: 52% ontvreemt geld of goederen, 49% maakt zich schuldig aan declaratiefraude, 37% aan vervalsing van documenten en 25% aan bedrijfsspionage. Dat laatste komt overigens in Nederland veel vaker voor dan in België (56% vs 38%).  Interne fraude wordt aanmerkelijk veel vaker gepleegd door mannen (64%) dan vrouwen (20%). De meeste fraude doet zich voor op de afdeling Finance (36%), gevolgd door commercie: 34% in België en 14% in Nederland. De afdeling operations staat op plek 3 met 26%. Interne fruderursa zijn vaak relatief kort in dienst (1 tot 5 jaar)

Bij externe fraude gaat het vooral om het versturen van valse facturen (45%), gevolgd door diefstal of vernietiging van dart (29%), diefstal via computersystemen (26%), kopersfraude (21%) en CEO fraude (11%).