Oktober: Aantal diefstallen motorvoertuigen opnieuw lager dan een jaar terug

 

In de maand oktober werden 2.403 motorvoertuigen gestolen, 300 (11,1%) minder dan de 2.703 diefstalgevallen in dezelfde maand in 2015. Daarmee was er voor de achtste achtereenvolgende maand sprake van een diefstalafname; alleen in februari werden meer motorvoertuigen gestolen dan een jaar eerder. In oktober steeg echter wel bij vijf voertuigcategorieën het aantal voertuigdiefstallen, iets wat het gehele jaar nog niet was voorgevallen. Procentueel de grootste toename deed zich voor bij opleggers, waarvan er vorige maand 13 werden gestolen tegen 8 in oktober 2015, een stijging met 62,5%. Daarnaast werden er 599 personenauto’s van vier jaar en ouder gestolen (was 591, + 1,4%), 168 motorfietsen (149, + 12,8%), 157 lichte bedrijfsvoertuigen (159, + 5%) en 62 aanhangers (49, + 26,5%)

In eveneens vijf voertuigcategorieën was er sprake van een diefstalafname, die in aantallen de sectoren met een diefstaltoename ruim overschrijden. De grootste daling in aantallen deed zich in oktober voor bij scooters, brom- en snorfietsen: met 254 van 1.436 naar 1.182 een afname met 17,7%. Verder werden er 209 ‘jonge (t/m 3 jaar) personenauto’s gestolen (was 285, min 26,7%), waardoor het totaal personenautodiefstallen uitkwam op 808, 7,8% minder dan de 876 een jaar eerder. Van een diefstalafname was ook sprake bij caravans ( van 8 naar zes, min 25%) en bij zware bedrijfsvoertuigen (van 12 naar 2, min 83,3%),

Eerste tien maanden2016

Uit de AVc-cijfers komt verder naar voren dat er in de eerste tien maanden van dit jaar in totaal 22.182 motorvoertuigen zijn gestolen, 2,165 minder (min 8,9%) dan de 24.347 diefstalgevallen in dezelfde periode in 2015. Bij slechts één voertuigcategorie was er sprake van een toename ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Van de lichte bedrijfsvoertuigen werden er dit jaar tot dusver 1.542 gestolen, 79 (+ 5,4%) meer dan tussen begin januari en eind oktober in 2015.

Ook in de eerste tien maanden deed de grootste diefstaldaling in aantallen zich voor bij brom- en snorfietsen en scooters: met 1.269 (min 10,5%) van 12.072 naar 10.803 stuks. Daarnaast werden 7.747 personenauto’s gestolen, 673 (8,0%) minder dan de 8,420 in dezelfde periode in 2015. Het betreft 6.093 personenauto’s van vier jaar en ouder (was 6.095 (min 0%), en 1.654 (2.325, min 28,9%) jongere modellen t/m 3 jaar. Verder werden er dit jaar tot nu toe 1.388 motorfietsen gestolen (was 1.559, min 11,0% ), 496 aanhangers (569, min 12,8%), 80 caravans (81, min 1,2%), 69 opleggers(99, min 30,3%), 56 zware bedrijfsvoertuigen (81, min 30,9%) en één bus (3, min 66,7%).