Nominaties IFV-VVBA scriptieprijs 2016 bekend gemaakt

De nominaties voor de de IFV-VVBA-scriptieprijs 2016 zijn bekendgemaakt. Jelmer Feenstra (TU Eindhoven), Hilco Hiemstra en Matthias van de Veire, beiden van de  Universiteit Zweden/Universiteit Gent. Jelmer Feenstra is genomineerd voor zijn scriptie met als titel FDS-2-Abaqus, C++ managed automated python scripted CFD-FEMLund Universiteit Zweden/Universiteit Gent coupling, Hilco Hiemtra voor zijn scriptie  Influence of Building Structure and Building Content on Residential Fires en Matthias van de Velre voor zijn scriptie Studies on the performance of firefighter’s gas cooling technique
De scriptieprijs is een gezamenlijk initiatief van het IFV en de VVBA (Vereniging van Brandveiligheid Adviseurs). De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste bachelor- of masterscriptie, uitgevoerd aan een onderwijsinstelling in het Nederlands-Vlaamse taalgebied. Dat de ‘next generation’ in opkomst is, blijkt wel uit het grote aantal inzendingen. In totaal werden 12 scripties ingezonden voor nominatie. Uit de inzendingen zijn door de VVBA-scriptiecommissie, die bestond uit ir. Erik Janse en ir. Danny Ruytenbeek, drie scripties genomineerd. De winnaar wordt tijdens het congres Fire Safety and Scienceop 2 en 3 november 2016 bekendgemaakt.