NIVRE’s Rendez Vous d ‘Expertise nieuwe stijl op 6 april a.s. in Hotel Van der Valk in Vianen

Het Rendez Vous d’Expertise, hét jaarlijkse ontmoetings- en netwerkevenement van het NIVRE voor ingeschrevenen in het NIVRE-Register en de relaties uit de verzekeringsbranche, vindt volgend jaar plaats op 6 april a.s. Als locatie is de Jaarbeurs ingeruild voor Hotel Van der Valk in Vianen. Dat heeft onder meer te maken met de nieuwe invulling en opzet van het ‘Rendez Vous’, die de branche- en beroepsorganisatie voor schade-experts, toedrachtonderzoekers en monitoringdeskundigen bouw & infra, eerder dit jaar bekend maakte.

Het centrale programma wordt vervangen door verschillende seminars, die door de verschillende branchegroepen zelf worden samengesteld. Voor deze marktbijeenkomsten zullen door de besturen van de verschillende branchegroepen de stakeholders uit hun vakgebied worden uitgenodigd om de speciale workshop, lezing of seminar bij te wonen. “In de nieuw opzet komen we meer tegemoet aan de sterke behoefte bij de verschillende branches voor een wat grootschaliger kennis- en netwerkbijeenkomst per branche”, stelt het NIVRE.

Eerder benadrukte NIVRE dat de voorgenomen wijziging van de opzet van het Rendez Vous d’Expertise, dat de afgelopen jaren telkens door ca. 1.250 branchegenoten werd bijgewoond, niet wordt ingegeven door ontevredenheid over de opzet uit het verleden. “Integendeel, uit een onderzoek onder de bezoekers van de bijeenkomst op 7 april jl. komt naar voren dat zowel de opzet als de invulling van het programma goed werd beoordeeld: gemiddeld met het rapportcijfer 7,5”, aldus NIVRE.

Het gezamenlijke karakter van het Rendez Vous d‘Expertise blijft echter behouden. Het officiële programma wordt, net als de afgelopen jaren, afgesloten met een gezamenlijk buffet en netwerkborrel, waarbij de NIVRE-voorzitter de aanwezigen kort zal toespreken. Aanmelden voor het Rendez Vous d’Expertise 2017 is nu al mogelijk via een emailbericht naar rendezvous@nivre.nl onder vermelding van naam, naam werkgever, zakelijk e-mailadres en telefoonnummer.