NIVRE-seminar Personenschade: ‘Naast de schaduw van het slachtoffer’

 

Onder auspiciën van het Branchebestuur Personenschade organiseert het NIVRE op dinsdag 4 oktober a.s. het seminar ‘Naast de schaduw van het slachtoffer’. De bijeenkomst, waarmee vier PE-punten te verdienen zijn , vindt van 13.00 tot 19.00 uur plaats in Buitenplaats Amerongen in Amerongen. Tijdens deze interactieve middag word stil gestaan  bij de impact van een ongeval/letsel op een naaste: de partner, kinderen, overige gezinsleden en/of andere naasten van het slachtoffer).  Als dagvoorzitter treedt op mr. Prem Radhakishun, bekend van radio en TV, die in zijn werk als advocaat vaak vanuit het perspectief van slachtoffers naar het recht heeft gekeken

Drie inleiders zullen het thema vanuit hun eigen invalshoek belichten. Joost Wildeboer is ruim 30 jaar werkzaam als advocaat, sinds 2010 bij het eigen kantoor Wildeboer AVS. Hij is tevens voormalig bestuursvoorzitter van de LSA en hoofdredacteur van het Handboek Personenschade. In zijn presentatie bespreekt hij de laatste stand van derden aanspraken bij letselschade, in juridisch opzicht maar ook creatief en gezien door een praktische bril. Ook geeft hij antwoorden op vragen als: ‘Welke derden hebben zoal schade?’,  ‘Wie zijn de derden met een recht op vergoeding en wie vallen er buiten de boot?’, ‘Is de positie van derden jegens de veroorzaker net zo sterk als die van de benadeelde?’,  ‘Heeft de benadeelde rechten of verplichtingen jegens derden met een aanspraak en wat betekent dat voor de schaderegelingspraktijk?’

Victor Jammers is lid van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland. Hij was in de organisatie onder andere verantwoordelijk voor de ondersteuning van slachtoffers van seksueel misbruik, van nabestaanden van het vliegtuigongeluk in Tripoli,  de crash van MH17 en voor de ondersteuning van slachtoffers van verkeersongevallen, de nabestaanden van levensdelicten en voor de belangenbehartiging van slachtoffers met letselschade. Van elk dodelijk verkeersongeval, na elk levensdelict, na elke calamiteit met dodelijke slachtoffers ondervinden nabestaanden de gevolgen. Het gaat dan om praktische, financiële en psychosociale gevolgen. Datzelfde geldt wanneer er sprake is van ernstig letsel. Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van Slachtofferhulp Nederland worden die gevolgen in beeld gebracht. Ook wordt een beeld geschetst van beschikbare vormen van ondersteuning.

Drs. Th.J.M. Freriks, Klinisch psycoholoog-psychotherapeut BI en  verbonden aan BirdView Expertises en Ascender, belicht vanuit zijn ervaring het psychologische effect op naasten die in de schaduw van het slachtoffer staan. De presentatie heeft als titel: ‘Gederfde levensvreugde systemisch bekeken’. Mensen ontlenen volgens hem niet alleen levensvreugde aan de mooie dingen die zij in het leven kunnen doen, maar veel mensen voegen vooral waarde aan hun leven toe door de betekenis die het leven met dierbaren geeft.  Voor meer informatie over het seminar en aanmelden: www.nivre.nl.