NIVRE scoort bij stakeholders ruime voldoende voor bekendheid en meerwaarde

Een ruime voldoende voor bekendheid en meerwaarde. Dat is de uitkomst van een enquête die branche- en beroepsorganisatie NIVRE eind vorig jaar heeft laten houden onder enkele honderden stakeholders uit de verzekerings- en schaderegelingsbranche. “Een mooie score voor wat betreft de bekendheid en meerwaarde van NIVRE alsmede voor de activiteiten die de organisatie onderneemt als branche- en beroepsorganisatie voor schade-experts, toedrachtonderzoekers en monitoringdeskundigen. Maar wel een uitkomst die ook nog ruimte openlaat voor verdere verbetering”, reageert NIVRE.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat de bekendheid van NIVRE in de markt groot is: 95%. Daarnaast is bijna vier van de vijf respondenten volledig of grotendeels op de hoogte met de activiteiten van de organisatie en is ruim 80% bekend met de gedragscode voor NIVRE Register-Experts. Buitengewoon positief scoort NIVRE bij de stakeholders ook op het gebied van kwaliteit. Zo is het overgrote deel van hen het eens met de stellingen dat de NIVRE-kwaliteitsgarantie voor schade-expertise een meerwaarde voor de verzekeringsmarkt is – met een 8 op de schaal 1 – 10 – en dat het voldoende duidelijk is dat NIVRE een kwalitatieve objectieve expertise waarborgt. Ook wordt onderkend dat NIVRE toeziet op opleidingen en permanente educatie en wordt NIVRE gezien als gesprekspartner voor andere organisaties.

Ruimte voor verbetering

Aan de andere kant tonen de uitkomsten van het onderzoek onder stakeholders volgens het NIVRE ook aan dat er nog ruimte is voor verdere verbetering. “Zo wordt onder meer de stelling ‘ Inzet NIVRE Register-Expert leidt tot een goede klanttevredenheid’ weliswaar door de meeste respondenten onderschreven – met een 7 op de schaal van 1-10 – maar dat impliceert dat dit bij drie van de tien nog niet het geval is. Driekwart geeft aan bij alle schades met NIVRE Register-Experts te werken en 15% schakelt deze groep soms in. Toch geeft slechts 46% van de stakeholders aan dat in hun bedrijf inzet van een NIVRE Register-Expert een vereiste is; bij 32% is dat soms het geval en bij 12% niet. Dit zijn cijfers waar wij als NIVRE op willen gaan anticiperen.”

Een ander verbeterpunt qua voorlichting is dat ruim een kwart van de respondenten (27%) niet bekend is met het feit dat NIVRE Register-Experts onder tuchtrecht vallen; 16% is daarvan wel op de hoogte maar zegt niet precies te weten wat dit inhoudt.“De resultaten zijn voor ons uiterst waardevol en geven ons handvatten om ons op de juiste onderwerpen te richten, waarmee wij inmiddels bezig zijn”, aldus NIVRE.