NIVRE opent nieuw platform binnen ‘Kamer’ voor zelfstandige expertise-ondernemers zonder personeel

Het NIVRE heeft een nieuw platform binnen de Kamer opengesteld voor NIVRE Register-Experts die zelfstandig ondernemer zijn en geen personeel in dienst hebben. Hierdoor kan deze groep ondernemers in het vervolg na aansluiting gebruik maken van de verschillende faciliteiten die specifiek behoren bij ’de Kamer’, die de werkgeversbelangen behartigen van de bij het NIVRE aangesloten bureaus. Tevens kunnen zij hun belangen door de Kamer laten behartigen. Voor de belangenbehartiging zal er een afgevaardigde worden voorgedragen door de aangesloten zelfstandige ondernemers die deze taak binnen ‘de Kamer’ zal gaan uitvoeren.

In een toelichting op het initiatief stelt het NIVRE: “Wij zien de groep zelfstandig ondernemers binnen het Register in de afgelopen jaren sterk groeien. In het huidige beleid bestaan voor deze groep individueel geregistreerden geen bijzondere faciliteiten, zoals wij die bijvoorbeeld kennen voor de werkgevers die zijn aangesloten bij ‘de Kamer’. Met ons platform-initiatief maken wij dit voor deze groep ondernemers al deze zaken  mogelijk”, aldus het NIVRE, volgens wie inmiddels een groot aantal ZO’-ers belangstelling voor  toetreding tot ‘de Kamer’ heeft getoond.”

Na aansluiting staat het de zelfstandige ondernemers vrij om de diverse faciliteiten van de Kamer te gebruiken, te weten:

  • het gebruik van het NIVRE-beeldmerk op briefpapier, visitekaartjes, website of andere commerciële uitingen;
  • gebruik maken van de mogelijkheid tot het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering tegen gereduceerd tarief inclusief AVB;
  • ondernemersissues aandragen bij en de belangen laten behartigen door ‘de Kamer’ door hiervoor uit eigen kring een vertegenwoordiger te benoemen binnen het bestuur van ‘de Kamer’.

Voor aansluiting bij het platform van de Kamer zijn voor zelfstandige ondernemers enkele toelatingseisen vastgesteld. Zo dient de zelfstandige ondernemer (zonder personeel) met een volledige registratie ingeschreven te zijn in het Register van het NIVRE; kandidaat NIVRE-experts kunnen niet tot het platform toetreden. Andere vereisten zijn elke twee jaar verklaring omtrent gedrag (VOG) en jaarlijks een ondergetekende verklaring van Zelfstandig ondernemerschap zonder personeel, een integriteitsverklaring en een verklaring nevenactiviteiten.

Voor een aanvraag voor aansluiting kunnen geïnteresseerden een bericht sturen naar registratie@nivre.nl.