NIVRE niet akkoord met normstelling van opleidingseisen en accreditering door De Letselschade Raad/Nationaal Keurmerk Letselschade


Het NIVRE is sinds oktober 2022 in gesprek met De Letselschade Raad over opleidingseisen en accreditering. Deze gesprekken hebben tot op heden niet geleid tot het resultaat dat het NIVRE voor ogen heeft: Behoud van onafhankelijkheid en kwaliteit.

Om die reden heeft NIVRE De Letselschade Raad aangeschreven, met in de brief de volgende argumenten:
– het NIVRE is een groot voorstander van het verder verhogen van de kwaliteit in de schade-expertise, zo ook de letselschadebranche, maar de kwaliteit van het NIVRE als normstellend instituut behoeft geen discussie
– het NIVRE is zelf een normstellende en accrediterende organisatie, dit hoeft door een externe partij niet dubbel gedaan te worden
– het NKL omarmt de normen en opleidingen van het NIVRE al vele jaren, hieraan voldoen is een vereiste voor het verkrijgen van een NKL-keurmerk

NIVRE licht toe: “De boodschap welke we gecommuniceerd hebben, is dat het NIVRE niet akkoord gaat met het laten normeren en accrediteren van de opleidingen voor NIVRE register-expert door de normcommissie van het NKL. Bij het gehele traject van besluitvorming en het formuleren van de brieven richting DLR en ingeschrevenen is het branchebestuur Personenschade betrokken geweest.Als NIVRE verkeren we in de veronderstelling dat alle ingeschrevenen in de branche Personenschade alle relevante brieven hebben ontvangen. Mocht dit niet zo zijn, vraag deze dan op bij Richard Carlebur, beleidsmedewerker van het NIVRE: r.carlebur@nivre.nl. Het NIVRE blijft te allen tijde bereid tot een dialoog, met oog voor wensen en belangen van alle betrokken partners. In deze samenspraak willen wij toewerken naar een oplossing die voor het NIVRE en haar achterban wel acceptabel is.”