NIVRE maakt binnen Register contra-experts apart zichtbaar

Het NIVRE, branche- en beroepsorganisatie voor schade-experts, toedrachtonderzoekers en opnamedeskundigen Bouw & Infra, heeft binnen het NIVRE-Register de contra-experts apart zichtbaar gemaakt. Daarmee komt de organisatie tegemoet aan de wensen van de markt, zowel opdrachtgevers, verzekerde particulieren en ondernemers als ook de in het NIVRE-Register ingeschreven contra-experts zelf. Deze groepen hebben geregeld bij het NIVRE aangegeven dat zij het wenselijk achten om in het NIVRE-Register direct te kunnen zien welke ingeschrevenen in te schakelen zijn als contra-expert. Daaraan heeft het NIVRE nu gehoor gegeven.

Op de website van het NIVRE – www.nivre.nl – zijn onder de button ‘het Register’ alle ca. 1.800 ingeschrevenen te vinden, zowel per branchegroep/specialismen als per naam. Nieuw is dat voor de branches Brand en Motorvoertuigen onder ‘specialisme’ voortaan ook schade-experts kunnen worden gezocht en gevonden die ‘uitsluitend als contra-expert’ werken, dan wel de experts die ‘tevens als contra-expert’ opereren.

“Wij zijn ervan overtuigd dat wij hiermee voor zowel de markt als de particuliere en zakelijke verzekerden beter zichtbaar hebben gemaakt welke personen als contra-expert in het register staat ingeschreven en daarmee voldoen aan alle kwaliteitseisen die zijn gesteld aan inschrijving in het NIVRE-Register”, aldus het NIVRE. Naast de opleidingseisen ten aanzien van vakbekwaamheidseisen en communicatieve vaardigheden dienen alle ingeschrevenen in het NIVRE-Register te voldoen aan eisen ten aanzien van ethiek/integriteit. Om hun inschrijving te behouden geldt voor alle ingeschrevenen – en dus ook voor de ingeschreven contra-experts, bovendien dat zij een programma moeten volgen in het kader van de Permanente Educatie.