NIVRE kiest voor andere opzet Rendez Vous d’Expertise

 

NIVRE, de branche- en beroepsorganisatie voor schade-experts, toedrachtonderzoekers en monitoringdeskundigen bouw & infra, kiest vanaf volgend jaar voor een andere opzet van haar jaarlijkse netwerkevenement Rendez Vous d’Expertise, waarbij  de laatste jaren telkens zo’n  1.250 bezoekers aanwezig waren. Het voornemen is om tijdens het ‘Rendez Vous’ de plenaire sessie in de grote zaal te vervangen door verschillende interessante (PE-waardige) bijeenkomsten per branchegroep. Voor deze marktbijeenkomsten  zullen  door de besturen van de verschillende branchegroepen  de stakeholders uit hun vakgebied worden uitgenodigd om de speciale workshop, lezing of seminar bij te wonen.

“In de nieuw opzet komen we meer tegemoet aan de sterke behoefte bij de verschillende branches voor een wat grootschaliger kennis- en netwerkbijeenkomst per branche”, stelt het NIVRE.  Om het gezamenlijke karakter van het Rendez Vous d’Expertise te behouden zullen de verschillende sessies van de branches op hetzelfde tijdstip en locatie plaatsvinden. Het officiële programma wordt, net als de afgelopen jaren,  afgesloten met een gezamenlijk buffet en netwerkborrel, waarbij de NIVRE-voorzitter de aanwezigen kort zal toespreken. Hiervoor kijkt NIVRE momenteel naar een geschikte locatie in het midden van het land, die de beschikking heeft over meerdere (middel)grote zalen en een grote ruimte voor het buffet en de netwerkborrel.

Hoge waardering

NIVRE benadrukt dat de voorgenomen wijziging van de opzet van het Rendez Vous d’Expertise  niet wordt ingegeven door ontevredenheid over de opzet uit het verleden. “Integendeel, uit een onderzoek onder de ruim 1.100 bezoekers van de bijeenkomst op 7 april jl. komt naar voren dat zowel de opzet als de  invulling van het programma goed werd beoordeeld: gemiddeld met het rapportcijfer ‘7,5’. Ruim zeven van de tien aanwezigen beoordeelden de totale opzet als goed tot zeer goed. Ook de waardering van de lezingen van neuropsycholoog Margriet Sitskoorn over het functioneren van de hersenen,  het optreden van dagvoorzitter Rens de Jong en het interactieve karakter van de bijeenkomst door het gebruik van buzzmaster werden hoog gewaardeerd. Ook de organisatie, de ontvangst en het buffet  scoorden een ruime voldoende net als de drie overige programmaonderdelen, zoals het interview met de drie jonge expertisetalenten werden eveneens in het algemeen positief beoordeeld.