NIVRE-bureaus en experts garanderen ook kwaliteit bij hausse aan waterschades

 

De bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus maken overuren om de enorme hausse aan schades als gevolg van het slechte weer in grote delen van ons land te behandelen. Gemiddeld zijn er 52% meer schademeldingen bij de (NIVRE)-bureaus en NIVRE-experts binnengekomen. De (NIVRE)bureaus hebben om deze hausse op te kunnen vangen hun calamiteitenprotocol ingezet, zodat de kwaliteit voor de opdrachtgevers ook bij deze enorme hoeveelheid aan schadeclaims geborgd is.

De meest getroffen regio’s zijn Brabant en Limburg, het oosten van het land en regio Rotterdam. Het gaat meestal om ondergelopen woningen, kelders en garages, maar ook veel winkels, bedrijven, gemeentehuizen, sportaccommodaties en parkeergarages kampen met de gevolgen van langdurige regenval en overtollig water. In de komende weken zullen de schademeldingen nog zeker doorgaan, aangezien doorgaans na een bepaalde periode de gevolgschade pas zichtbaar is. Hoewel ook de vakantieperiode zich zo langzamerhand gaat aandienen zijn de (NIVRE)bureaus dankzij hun calamiteitenprotocol goed in staat om de vele schademeldingen op te vangen.