NIVRE-agenda voor de maand november

 

Bij het NIVRE staan de komende weken een aantal lezingen, workshops, seminars en bedrijfsbezoeken op het programma, die voor en door de verschillende branchegroepen worden georganiseerd in het kader van de Permanente Educatie. Voor nadere informatie en aanmelden: www.nivre.nl.

Dinsdag 1 november:  Register-Risicodeskundige en deelnemers Platform Verbond van Verzekeraars 

Op de eerste dag in november organiseren de  Vakcommsie Groot-Zakelijk van het geassocieerd Register Risicodeskundigen (NIVRE) en het Platform van het Verbond van Verzekeraars een seminar met als titel ‘PGS 15 opslagvoorziening groter dan 10 ton’ Plaats van handeling is Neele-Vat Logistics op de Maasvlakte van 13.00  tot 18.00 uur  , één van de grotere logistieke dienstverleners in de regio Rotterdam. Tijdens het seminar worden alle facetten behandeld waarmee risicodeskundigen rekening dienen te houden. Aan bod komen het gehele traject vanaf idee tot aan de bouwfase, de specifieke bouwkundige voorzieningen worden doorgenomen, maar ook de effectiviteit van automatische blusinstallaties op basis van schuim en CO2, vloeistofopvangvoorzieningen en mogelijke gevaren die hierbij naar voren komen.

Er staan lezingen op het programma van John Tax (Disignlogic) over ‘Aandachtspunten vanaf idee tot aan bouwfase,  R2B / KIWA (Anton van Ballegooijen of Peter Voshol) over ‘PGS 15 >10 ton’,  Raymond van Delden & William Holvoet (Remmers Bouwgroep (Bouwkundig deel),  Pieter Verstappen (SAVAL) over Automatische blusinstallatie op basis van schuim’,  en Jan de Bruin (Ansul Solutions) over ‘Automatische blusinstallaties op basis van blusgas (CO2) .

Dinsdag 1 november: Branche Scheepvaart en Techniek

Eveneens op 1 november a.s. organiseert de branchegroep Scheepvaart en Techniek een workshop bij Wärtsilä Netherlands in Drunen, het Finse bedrijf dat dieselmotoren en propellers bouwt voor schepen en elektriciteitscentrales. Voor meer info: www.nivre.nl. 

Woensdag 2 november: Branches Aansprakelijkheid-Technische Varia/Agrarische Varia en Brand

De branches  Aansprakelijkheid-Technische Varia / Agrarisch en Brand organiseren op 2 november a.s. gezamenlijk het seminar Loss adjusting, dat van 15.00 tot 20.00 uur plaatsvindt bij Hotel Vianen in Vianen. Vier sprekers gaan in op dit fenomeen, dat vooral speelt in de Angelsaksische landen. Het meest in het oog springende verschil is het feit dat Nederlandse experts in beginsel slechts feiten rapporteren en zich van polisinterpretatie dienen te onthouden, terwijl met name Engelse loss adjusters niet alleen toedrachtsonderzoek doen en schade vaststellen maar ook bepalen of er al dan niet sprake is van polisdekking en (in voorkomende gevallen) aansprakelijkheid. Er zijn echter tekenen die erop wijzen dat het onderscheid tussen experts en loss adjusters in Nederland begint te vervagen, zeker daar waar buitenlandse verzekeraars, in het bijzonder verzekeraars die actief zijn op de Londense markt, bij een schade zijn betrokken.

De sprekers zijn:  Malcolm Hyde, Executive Director van het Engelse Chartered Institute of Loss Adjusters ( CILA), over  ‘Losss adjusting, inclusief de rol die loss adjusters spelen temidden van de andere betrokken partijen, te weten verzekerden, tegenpartijen, makelaars en verzekeraars’; ‘

Michiel Jongeneel, Senior Property Expert bij Cunningham Lindsey Nederland, over ‘De Angelsaksische invloeden die langzaamaan de Nederlandse markt lijken binnen te dringen;

Peter de Koning, Manager Property- en Aansprakelijkheidsschades bij Raetsheren van Orden  over ‘De  voor- en nadelen van het Engelse en Nederlandse systeem vanuit het perspectief van de makelaar;

Fred van der Zee, Commercieel directeur bij RSA Nederland, zal een presentatie houden waarin hij vanuit verzekeraarsperspectief zal ingaan op de voor- en nadelen van loss adjusting in de Nederlandse verzekeringscontext.  Tef Tevonderen, expert productaansprakelijkheids- en recallschades bij Cunningham Lindsey Nederland, treedt op als dagvoorzitter.

Donderdag 3 en 10 november en dinsdag 22 en 29 november; Alle branches 

In november staat voor alle ingeschreven in het NIVRE-Register de tweedaagse training ‘Helder rapporteren en Klantgericht e-mailen’. De cursus, die van 09.30 tot 16.30 uur plaatsvindt bij Van der Valk in Amersfoort,  is erop gericht de begrijpelijkheid en lezersgerichtheid van rapportages te vergoten. Tijdens deze training leren de deelnemers  hoe je een rapport formuleert in heldere, kernachtige taal en hoe je een klantgerichte e-mail opstelt.  De cursus wordt voorafgegaan door een verplichte online taaltoets en afgesloten met een toets bij het Taalcentrum-VU in Amsterdam

Aanmelden: uitsluitend mogelijk viawww.taalcentrum-vu.nl/nivre

 Dinsdag 8 november: Specialistenbijeenkomst bedrijfsschade

Waar loopt u in de praktijk regelmatig tegenaan en wat komt er allemaal bij kijken? Die vraag staat centraal tijdens de Specialistenbijeenkomst Bedrijfsschade. Deelnemers (max 12)  delen onder deskundige leiding op een open manier kennis en ervaring met elkaar over de vak-problematiek met betrekking tot (omvangrijke) bedrijfsschaden, en alles wat daar bij komt kijken. Eigen inbreng in de vorm van bijv. een casus is een voorwaarde voor deelname. De bijeenkomst vindt van 15.00 tot 19.00 uur in het Bouwhuis in Zoetermeer.

Maandag 21 november; Branche Brand

Bij Albers parketgroothandel in Weert organiseert de branchegroep Brand op maandag 21 november a.s. en 12december van 15.30 tot 20.30 uur een interactieve bijeenkomst met als titel ‘Vloeren’,  een onderwerp waar de ingeschrevenen graag meer over wilden weten. De bijeenkomst bestaat uit een rondleiding in de parketfabriek van Albers Parket. Na de rondleiding start er een carrousel van workshops waarbij onderwerpen als technische productinformatie parket, technische productinformatie laminaat en technische herstelmogelijkheden besproken worden. Hieraan wordt meegewerkt door de bedrijven Albers (Bloemen Parket, Brederode Parket, Houtkubus), PVC Quick-Step, Koninklijke Peitsman (Laminaat) en PVC Quick Step (Techniek laminaat).

Dinsdag 22 november: Branche Monitoring Bouw & Infra

“De randen van onze vakgebieden”.  Dat is de titel van de lezing die Mathy Boon, directievoorzitter en senior expert bij BosBoon Expertise, houdt van 13.30 uur tot 17.00 uur. Daarin gaat hij in op het ‘grijze gebied’ tussen het werk van de branches Monitoring Bouw & Infra en ATV. De bijeenkomst wordt gehouden in het Nieuwe Instituut in Rotterdam.

Donderdag 24 november: Branche transport/Goederen

Op 24 november a.s. is het van 19.00 tot 21.30 uur weer tijd voor een editie van het Expertisecafé. De bijeenkomst in het zalmhuis in Rotterdam staat dit keer in het teken van de CTU-code, een stel praktische richtlijnen voor het beladen van Cargo Transport Units (containers e.d.), opgesteld door een samenwerking tussen de IMO, de ILO en de UNECE. In de CTU code, waarvan in 2014 een nieuwe versie het levenslicht zag, kan veel  informatie en referenties worden gevonden betreffende het vervoer van goederen in containers en andere vormen van intermodaal transport.  De presentatie wordt   verzorgd door Carl Dedecker, Senior Surveyor bij Van Ameyde Marine en General Manager van de vestigingen in België.