NIVRE –agenda in laatste week september en in oktober

Bij het NIVRE staan de komende weken een aantal lezingen, workshops, seminars en bedrijfsbezoeken op het programma, die voor en door de verschillende branchegroepen worden georganiseerd in het kader van de Permanente Educatie. Voor nadere informatie en aanmelden: www.nivre.nl.

 Branche Motorvoertuigen

De tak Zwaar Materieel & Techniek van de branchegroep Motorvoertuigen organiseert op woensdag 28 september a.s. van 16.00 tot 21.00 uur een workshop bij Diesel Büchli in Harderwijk, een zowel in het binnen- als buitenland gerenommeerde dieselspecialist op het gebied van brandstofpompen en verstuivers. Specialisten van dit bedrijf verzorgen vier workshops, die de deelnemers al roulerend in kleine groepjes kunnen volgen:

  1. Slijtage en storingen aan common rails systemen;
  2. Schade door externe invloeden aan common rails systemen (bijv. benzine);
  3. Roetfilterproblemen en oorzaken daarvan; tegendruk, dieselverdunning, vervuiling, AdBlue problemen;
  4. Storingsdiagnose op 4-wiel proefstand met Volvo V60 hybride. Uitleg over storingsdiagnose, herkenning van software aanpassingen doordat actuatoren (bijv. EGR of regeneratie) niet worden aangestuurd.

Expertisecafé

Op 11 oktober a.s. organiseert de Branche Motorvoertuigen een nieuwe editie van het Expertisecafé met als titel ‘Groet en Ontmoet!. De bijeenkomst vindt van 15.30 uur tot ca. 20.00 uur plaats in het Bovaghuis in Bunnik en staat in het teken van het thema ‘Toekomst en Veiligheid’. Frans. Kragten, branchemanager bij gastheer BOVAG, zal in zijn welkomstwoord tevens een korte toekomstvisie uitspreken. Daarnaast praten Jolande Waterschoot, Managing Consultant en Evert-Jeen van der Meer, Industry Director Automotive, bij Aon Risk Solutions over de zelfrijdende auto met als titel ‘Als de auto autonoom wordt’. Daarnaast vertelt Sharon van Luik, studente Technische Bestuurskunde aan de TU – Delft en betrokken bij het Nuon Solar team over ‘Het verhaal van Nuna, de eerste Nederlandse zonnewagen die uiterst efficiënt rijdt op uitsluitend zonne-energie.

Branche Personenschade

Onder auspiciën van het Branchebestuur Personenschade organiseert het NIVRE op dinsdag 4 oktober a.s. het seminar ‘Naast de schaduw van het slachtoffer’. De bijeenkomst vindt van 13.00 tot 19.00 uur plaats in Buitenplaats Amerongen in Amerongen. Tijdens deze interactieve middag wordt stil gestaan bij de impact van een ongeval/letsel op een naaste: de partner, kinderen, overige gezinsleden en/of andere naasten van het slachtoffer).  Als dagvoorzitter treedt op mr. Prem Radhakishun, bekend van radio en TV, die in zijn werk als advocaat vaak vanuit het perspectief van slachtoffers naar het recht heeft gekeken

Drie inleiders zullen het thema vanuit hun eigen invalshoek belichten. Joost Wildeboer ( Wildeboer AVS) bespreekt hij de laatste stand van derden aanspraken bij letselschade, in juridisch opzicht maar ook creatief en gezien door een praktische bril. Ook geeft hij antwoorden op vragen als: ‘Welke derden hebben zoal schade?’,  ‘Wie zijn de derden met een recht op vergoeding en wie vallen er buiten de boot?’, ‘Is de positie van derden tegen de veroorzaker net zo sterk als die van de benadeelde?’,  ‘Heeft de benadeelde rechten of verplichtingen tegen derden met een aanspraak en wat betekent dat voor de schaderegelingspraktijk?’

Victor Jammers (Slachtofferhulp Nederland) gaat in op de praktische, financiële en psychosociale gevolgen die nabestaanden ondervinden van elk dodelijk verkeersongeval of ander levensdelict. Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van Slachtofferhulp Nederland worden die gevolgen in beeld gebracht. Ook wordt een beeld geschetst van beschikbare vormen van ondersteuning.

Drs. Th.J.M. Freriks (BirdView Expertises en Ascender) belicht vanuit zijn ervaring het psychologische effect op naasten die in de schaduw van het slachtoffer staan. De presentatie heeft als titel: ‘Gederfde levensvreugde systemisch bekeken’. Mensen ontlenen volgens hem niet alleen levensvreugde aan de mooie dingen die zij in het leven kunnen doen, maar veel mensen voegen vooral waarde aan hun leven toe door de betekenis die het leven met dierbaren geeft.  

Branche Aansprakelijkheid – Technische Varia/Agrarisch

 De branchegroep Aansprakelijkheid –Technische Varia/Agrarisch organiseert eveneens op 4 oktober a.s. het seminar Innovatie. Plaats van handeling is Van der Valk in Vianen: van 15.00 uur tot 20.00 uur. De innovatie in producten, zoals cyber en nanotechnologie, vormt het centrale thema van dit seminar. Wat betekent deze innovatie voor AVB? Wat voor uitdaging ligt hier in het schadetraject? En vergt deze innovatie in producten ook andere vaardigheden van de expert?

Drie sprekers zullen het thema Innovatie vanuit verschillende invalshoeken belichten: Sjaak Schouteren, Manager Cyber Risk Solutions van Aon Risk Solutions, spreekt in zijn inleiding met als titel ‘Wie heeft er nog een expert nodig? Over de gevolgen voor de expertisebranche als de technologische ontwikkelingen vanuit andere branches worden toegepast in verzekeringsland;

Jeroen Middeldorp, Head of Distribution van AIG Europe Limited in Nederland,  gaat samen met collega Peter-Alexander Gijbels in op de innovatie in de maatschappij zoals Internet of Things (IoT) en zelfrijdende auto’s en welke impact dit heeft op de verschuiving van aansprakelijkheden van en tussen partijen. Daarbij belichten zij het thema onder meer vanuit de preventieve invalshoek;

Titus Tiel Groenestege, Director Risk & Insurance van Pon Holdings BV, geeft in zijn presentatie ‘Innovaties bij Pon en risk & Insurance’ uitleg over recente en vroegere innovaties en de consequenties daarvan voor het vakgebied risk & Insurance.

Branchegroep Transport/Goederen

“Schimmels en beestjes”. Zo luidt de titel van de PE-bijeenkomst die de branchegroep Transport/Goederen op woensdag 5 oktober a.s. van 13.30 tot 17.00 uur organiseert in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum in Rotterdam. Over dit onderwerp verzorgen twee gastsprekers een inleiding.

Als voorbeeld van wat er gebeurt als beheersmaatregelen tekort schieten laat Tom Hakbijl, entomoloog bij Naturalis in Leiden, in zijn inleiding met als titel ‘21 eeuwen problemen met insecten in de logistiek’ insectenproblemen in de Romeinse logistiek van graan aan de orde komen, inclusief de insectenfauna van de lading van een opgegraven Romeins schip. Daarnaast worden mogelijkheden en onmogelijkheden bij de schadeafwikkeling belicht aan de hand van voorbeelden uit onze gezamenlijke praktijk. De relaties tussen insecten en schimmels komen daarbij ook aan de orde.  Jan Dijksterhuis, als senior onderzoeker verbonden aan het CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre in Utrecht, licht in zijn presentatie ‘De mens en de schimmel, voedselbederf en binnenhuisschimmels’ het belang en de rol van schimmels in de natuur nader toe.