NIVRE -agenda in de maand september

Bij het NIVRE staan de komende weken een aantal lezingen, workshops, seminars en bedrijfsbezoeken op het programma, die voor en door de verschillende branchegroepen worden georganiseerd in het kader van de Permanente Educatie. Voor nadere informatie en aanmelden: www.nivre.nl.

Op 15 en 22 september a.s. vindt voor alle ingeschrevenen in het NIVRE-Register een nieuwe sessie plaats van de beproefde tweedaagse NIVRE-training ‘Helder rapporteren en Klantgericht e-mailen’. De cursus, die van 09.30 tot 16.30 uur plaatsvindt bij Van der Valk in Amersfoort, is erop gericht de begrijpelijkheid en lezersgerichtheid van rapportages te vergoten. Tijdens deze training leren de deelnemers hoe je een rapport formuleert in heldere, kernachtige taal en hoe je een klantgerichte e-mail opstelt. De cursus wordt voorafgegaan door een verplichte online taaltoets en afgesloten met een toets bij het Taalcentrum-VU in Amsterdam.

Branche Monitoring Bouw&Infra

Op 21 september a.s. vindt bij het Bouwhuis in Zoetermeer een bijeenkomst plaats voor de ingeschrevenen bij de branchegroep Monitoring Bouw&Infra. De bijeenkomst met als titel ‘De praktijk van schade-experts en de toegevoegde waarde van een goede bouwkundige opname’ begint om 13.30 uur en duurt tot 17.30 uur. Op 22 november a.s. vindt over hetzelfde onderwerp een andere bijeenkomst plaats in ‘Het Nieuwe Instituut’ in Rotterdam.

 Branche Motorvoertuigen

De tak Zwaar Materieel & Techniek van de branchegroep Motorvoertuigen organiseert op woensdag 28 september a.s. van 16.00 tot 21.00 uur een workshop bij Diesel Büchli in Harderwijk, een toonaangevende dieselspecialist op het gebied van brandstofpompen en verstuivers. Specialisten van dit bedrijf verzorgen vier workshops, die de deelnemers al roulerend in kleine groepjes kunnen volgen:

  1. Slijtage en storingen aan common rails systemen;
  2. Schade door externe invloeden aan common rails systemen (bijv. benzine);
  3. Roetfilterproblemen en oorzaken daarvan; tegendruk, dieselverdunning, vervuiling, AdBlue problemen;
  4. Storingsdiagnose op 4-wiel proefstand met Volvo V60 hybride. Uitleg over storingsdiagnose, herkenning van software aanpassingen doordat actuatoren (bijv. EGR of regeneratie) niet worden aangestuurd.

Branche Scheepvaart & Techniek

Op vrijdag 23 september a.s. start voor ingeschrevenen in de branchegroep Scheepvaart & Techniek de eendaagse Cursus Module 2- Scheepscasco en overige technische verzekeringen’. Tijdens de module, die verplicht is voor scheepvaart & techniek-experts om ingeschreven te kunnen worden in het NIVRE-Register, komen de volgende onderwerpen aan bod: zeecascoverzekeringen, aanbouwverzekeringen, CAR-verzekeringen en andere technische verzekeringen. De opleiding duurt de gehele dag – van 09.30 tot 16.30 uur – en wordt gehouden bij BCN Rotterdam in Capelle aan den IJssel. Het examen vindt op 7 oktober a.s. plaats bij het NIVRE aan de Boompjes in Rotterdam.

Branche Toedrachtonderzoekers & Geassocieerd Register Coördinatoren Fraudebeheersing

Op 14 september a.s. staat voor de in het NIVRE-Register ingeschreven toedrachtonderzoekers en Coördinatoren Fraudebeheersing een seminar op de agenda over het onderwerp ‘Vertrouwelijke informatie bij onderzoek’. Over dit thema houden drie gastsprekers een presentatie. Mevr. K. Krijnen van NL Confidential vertelt hoe de Stichting “M” (Meld misdaad Anoniem / confidential.nl ) omgaat met verkregen informatie en op welke wijze kunnen toedrachtonderzoekers en coördinatoren Fraudebeheersing tijdens een onderzoek gebruik kunnen maken van deze stichting. M. Schrader van de Politie, afdeling Privacy, licht toe hoe en op grond waarvan de politie informatie mag verstrekken aan de verzekeraar/ gemachtigde onderzoeker. Vanuit de afdeling Privacy bij de politie zal aan de hand van praktijkvoorbeelden daarover uitleg worden gegeven. A. te Water Mulder (Delta Lloyd) belicht de in het verleden opgestelde convenanten op het gebied van (brand) onderzoeken als gevolg waarvan politie/OM informatie kan uitwisselen met de (technische) onderzoekers en de onderzoekers ook mogen participeren bij een onderzoek op een schadelocatie.nivre logoHet seminar vindt op 14 september a.s. plaats bij Hotel Vianen (Van der Valk) in Vianen.