Nieuw onderzoek: effectiviteit van integrale gehoorschadepreventie in het basisonderwijs

Erasmus MC, UMC Utrecht en VeiligheidNL gaan samen de effectiviteit van de HoorToren onderzoeken bij leerlingen uit groep 6 en 7 middels een gerandomiseerd experiment.Het lespakket ‘de HoorToren’ leert kinderen op vroege leeftijd over gehoorschade en veilige omgang met geluid (bv. muziekspelers, feesten).                                                                                                                                         De effectiviteit van de HoorToren wordt onderzocht bij leerlingen uit groep 6 en 7 middels een gerandomiseerd experiment:

  • De primaire uitkomstmaat betreft veilig luistergedrag van het kind bij gebruik van oortjes of een koptelefoon op verschillende apparaten (smartphone, tablet, gaming device).
  • Ook wordt door middel van een telefoon applicatie de dagelijkse geluidsdosis gemeten.
  • Ten derde wordt bestudeert hoe deze integrale aanpak geborgd en geïmplementeerd kan worden in het beleid op basisscholen.

Deze studie draagt bij aan wetenschappelijke en praktische kennis over effectieve gehoorschadepreventie bij jongeren, welke op dit moment zeer beperkt is. Het beoogde resultaat is dat de HoorToren uitgebreid is naar een meer integrale interventie. De opgedane inzichten over effectieve elementen en benodigdheden voor scholen om de interventie schoolbreed in te zetten en het onderwerp in het schoolbeleid te borgen, zijn toegevoegd aan de HoorToren en/of aan de implementatie ervan. Dit maakt de HoorToren naar verwachting direct inzetbaar voor de praktijk. Preventie van gehoorschade is van groot maatschappelijk en individueel belang en deze studie kan hierin een belangrijke bijdrage leveren.

Achtergrond

Gehoorschade als gevolg van hard geluid is een groot en breed maatschappelijk probleem. Gebruik van moderne media is volledig geïntegreerd in het dagelijks leven. Ook wordt men bloot gesteld aan harde geluiden in de horeca, op festivals etc, met potentieel schadelijke effecten. Opgelopen gehoorschade is permanent en veroorzaak levenslange klachten, zoals gehoorverlies, oorsuizen en overgevoeligheid voor geluid. Er is grote behoefte aan vroegtijdige en effectieve preventie.

Er bestaan verschillende initiatieven om gehoorschade als gevolg van harde geluiden meer bekendheid te geven. Meestal richt zich dit tot jongeren, met als doel om veilig gedrag met geluid te stimuleren. Deze studie onderzoekt de effectiviteit van een preventief lespakket op de basisschool over gezond omgaan met geluid. De resultaten voorzien in een grote behoefte van praktijkprofessionals, beleidsmakers en wetenschappers.

Samenwerking

De projectgroep bestaat uit partners met elkaar versterkende achtergronden en expertises. Het Erasmus MC en UMC Utrecht zijn academische centra met ervaring en expertise op het gebied van gehoorschade bij kinderen en het uitvoeren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek waaronder RCT’s. VeiligheidNL is hét kenniscentrum voor letselpreventie, waaronder preventie van gehoorschade, en is de betrokken interventie-eigenaar. VeiligheidNL beschikt over expertise en ervaring rond gedragsverandering, kwalitatief onderzoek, interventie-ontwikkeling en implementatie en heeft een relevant netwerk van GGD’en en scholen en participeert in en werkt samen binnen de Gezonde School aanpak.

1 op 7 kinderen tussen 9 en 11 jaar heeft gehoorschade

Uit eerder onderzoek van het Erasmus MC onder Nederlandse kinderen blijkt dat 14% van de kinderen tussen de 9 en 11 jaar gehoorschade heeft. In deze grote, meerjarige Generation R studie volgen zij duizenden kinderen van vroeg in moeders buik tot jongvolwassenschap. Bij iets meer dan 3.000 kinderen in de leeftijd van 9-11 jaar zijn gehoortesten afgenomen. “Ik schrik van dit hoge aantal kinderen met gehoorschade, op een leeftijd waar uitgaan en concert- of festivalbezoek nog niet eens aan de orde is”, aldus Saskia Kloet, Programmamanager Gezond Gehoor van VeiligheidNL. Uit de studie lijkt er een relatie te zijn met het gebruik van muziekspelers. Kinderen die muziekspelers gebruiken lopen een drie keer zo hoog risico op gehoorschade. Welk verband er precies is tussen de gehoorschade en het luisteren naar muziek via koptelefoons moet nader uitgezocht worden.