Nederlandse Defensie Academie, Politieacademie en IFV bekrachtigen samenwerking

 

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA), de Politieacademie en het IFV werken al enige tijd samen op het thema Team Resource Management. Op 1 november 2016 hebben Nico Geerts, Commandant NLDA, Leon Kuijs, Voorzitter College van Bestuur Politieacademie en Leo Zaal, Algemeen directeur IFV, hun samenwerking op dit thema bekrachtigd met een overeenkomst.

De NLDA, de Politieacademie en het IFV voeren gezamenlijk open inschrijvingen van de Basiscursus en de Train-de-trainer Team Resource Management (TRM) uit. Daarnaast zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de onderwijscontent en de kwaliteitszorg.De drie instituten kunnen elkaar door bundeling van expertise versterken. Met name het Koninklijk Instituut van de Marine, onderdeel van de NLDA, heeft al enige jaren ervaring in het werken met de zeven non-technical skills van TRM en ziet er de goede resultaten van. Bovendien laten de drie instituten hiermee zien dat zij zelf ook doen wat er van collega’s in het crisismanagement wordt gevraagd, namelijk samenwerken.

Team Resource Management wordt gebruikt om de effectiviteit van professionele teams te vergroten. Dit gebeurt niet door te kijken naar de inhoudelijke expertise van de individuele teamleden, maar door het optimaliseren van de samenwerkingsvaardigheden binnen het team.