Nederlander onderschat kans op waterschade

Nederlanders onderschatten massaal de gevolgen van waterschade. Dat blijkt uit onderzoek van Blauw Research in opdracht van a.s.r. Slechts 20% van de Nederlanders neemt preventieve maatregelen tegen waterschade. En dat terwijl uit cijfers van a.s.r. blijkt dat van alle schades waterschade het meest voorkomt.Van de ruim 1000 ondervraagden gaf 24% aan wel eens te maken hebben gehad met waterschade, gevolgd door stormschade (20%) en inbraak/diefstal (17%). Opvallend is dat de perceptie bij de ondervraagden is dat inbraak/diefstal de meest voorkomende schade is: 51%. Ruitschade (12%) komt op een tweede plek en waterschade met 11% op de derde plaats.

Nederlanders vinden schadepreventie belangrijk. Ze beoordelen dit met een 6 op een schaal van 7. Nederlanders nemen vooral maatregelen tegen schade door inbraak/diefstal (66%) en tegen brand (41%). Slechts 20% van de ondervraagden geeft aan maatregelen te nemen tegen waterschade. De meest genomen maatregelen die mensen nemen om waterschade te voorkomen zijn: de waterstop bij de wasmachine (68%), de dakgoot schoonmaken (57%) en het ontkalken van de wasmachine of de vaatwasser (53%).

Ber Onderwater, relatiemanager Schade bij a.s.r.: ‘Wij zien het aantal waterschades toenemen. Met eenvoudige maatregelen kunnen deze schades gemakkelijk voorkomen worden. Bijvoorbeeld door het regelmatig schoonmaken van de dakgoot, het ontkoppelen van de vulslang na het toevoegen van water in de cv-ketel en door meer groen in de tuin in plaats van stenen, zodat het regenwater makkelijker kan worden afgevoerd.’ Om de gevaren van waterschade beter onder de aandacht te brengen, organiseert a.s.r. een Facebookcampagne. Degene die het meest overtuigend kan uitleggen waarom hij of zij risico loopt op weerschade, krijgt een volledige waterschadecheck van zijn of haar huis. Voor meer informatie op www.facebook.com/asrverzekeringen.