Nederland geeft massaal gehoor aan rookmelderverplichting; Meeste melders zijn te vinden in West-Nederland: 92%

Een jaar na de invoering van de rookmelderverplichting maken Nederlandse huishoudens veelvuldig gebruik van rookmelders voor brandpreventie. Zo heeft 90 procent van de respondenten van de Nationale Schademonitor 2023 een rookmelder in huis. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Panel Inzicht in opdracht van schadeherstelregisseur MainPlus. Met name in West-Nederland zijn mensen goed doordrongen van de noodzaak van rookmelders: 92% van de respondenten uit die regio heeft één of meerdere melders geplaatst. 

  Per 1 juli 2022 moet op elke verdieping van de Nederlandse woningen een rookmelder zijn geplaatst. Als dit niet geval is, dan kan dat een boete opleveren. Uitzondering hierop is de zolder omdat daar de vluchtroute naar beneden leidt. Een jaar na het veranderen van de regelgeving blijkt dat het merendeel van de respondenten aan de Nationale Schademonitor 2023 de regelgeving trouw heeft opgevolgd. Opvallend detail in het onderzoek is dat Noord-Nederland (84%) en Zuid-Nederland (87%) een kleine achterstand hebben ten opzichte van de oostelijke (91%) en westelijke regio (92%) waar percentueel meer rookmelders geplaats zijn.

Batterijen controleren
Tijdens het onderzoek is ook gevraagd aan de respondenten of zij de batterijen van de rookmelder regelmatig controleren. 60% geeft aan dit te doen, terwijl 32% alleen naar de batterijen kijkt als de melder gaat piepen. Een klein percentage (8%) controleert de batterijen van de rookmelder nooit.  

De gemiddelde Nederlander heeft de brandpreventie dus redelijk tot goed op orde. De volgende stap is de aanschaf van een koolmonoxidemelder, aangezien een groot gedeelte van de huishoudens nog niet over dergelijke melders beschikt. Zo heeft de helft van het aantal respondenten ook een koolmonoxidemelder in huis hangen. Dat percentage mag wat Michel Amptmeijer, algemeen directeur MainPlus zeker omhoog. “Mensen onderschatten het gevaar van koolmonoxidevergiftiging. Rookmelders nemen dit gas niet waar. Daar zijn mensen zich niet altijd bewust van.”