Na jaren van daling vorig jaar weer toename aantal verkeersdoden

In 2015 is na een groot aantal jaren van daling het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer toegenomen: 621, onder wie 458 mannen en 163 vrouwen. Dat zijn er 51 (9%) meer dan de 570 verkeersdoden in zowel 2013 als 2014. Vooral onder mannelijke automobilisten en oudere mannen op een scootmobiel vielen meer slachtoffers dan vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van CBS en Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hieruit komt ook naar voren dat de ontwikkeling van het aantal verkeersdoden in ons land twee trends laat zien. Tussen 1950 (ca 1.000 verkeersdoden), 1965 (2.479) en 1972 (3.264 doden) is er sprake van een gestage toename van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Sindsdien is dat aantal gestaag afgenomen: via 817 in 205 naar 570 in 2013 en 2014.

De stijging in 2015 zit vooral bij de mannelijke autobestuurders. Het aantal dodelijke slachtoffers steeg van 104 in 2014 naar 146 in 2015. Het aantal vrouwelijke autobestuurders dat verongelukte daalde van 44 naar 31. Bij dodelijke auto-ongelukken was er in 2015 vaker sprake van een botsing met bijvoorbeeld een boom of lantaarnpaal. Ook het aantal bestuurders van een scootmobiel dat is overleden na een verkeersongeval is onder mannen toegenomen van 21 in 2014 naar 36 in 2015.. Het aantal overleden fietsers is voor het tweede jaar op rij gelijk gebleven. De meeste verkeersdoden waren bestuurders of passagiers van personenauto’s (224 slachtoffers), gevolgd door fietsers (185 slachtoffers). Er kwamen 57 voetgangers om door een verkeersongeluk. Vorig jaar overleden ongeveer evenveel bestuurders van een scootmobiel (41) als brom- of snorfietsers (42) en motorrijders (47).