Munich Re: schadelast natuurrampen voor verzekeraars hoger dan gemiddeld

 

Natuurrampen hebben in de eerste heft van dit jaar  voor 63 miljard aan economische schade veroorzaakt, 18,6% meer dan de 53,1 miljard in dezelfde periode in 2015 maar bijna een kwart minder  dan de gemiddelde schadelast van 82,8 miljard euro in de afgelopen tien jaar.  De schadelast voor verzekeraars liep met 42,1% op van 17,1 miljard in de eerste helft van 2015 naar 24,3 miljard in dezelfde periode dit jaar. Ook in vergelijking met de gemiddelde schadebedragen in de afgelopen tien jaar (13,5 miljard euro) is dat een aanmerkelijke toename. De meest schadevolle calamiteiten  waren de aardbevingen in Japan en Ecuador, zware stormen in Europa en de bosbranden in Canada.