Munich Re pleit voor backstop overheid voor grote systemische cyberrisico’s

“In onze  rol als marktleider investeert Munich Re in expertise en accumulatiemodellen -en zal duurzame capaciteit blijven bieden voor verzekerbare cyberrisico’s. De private sector kan echter geen dekking bieden voor de grootste systemische cyberrisico’s, zoals het falen van kritieke infrastructuur of een cyberoorlog. Maar een mogelijke oplossing voor dit complexe probleem is een backstop door de overheid, een voorzorgsmaatregel van laatste redmiddel. Beleidsmakers in Duitsland en Europa als geheel zouden zo’n achtervang moeten bespreken; in de Verenigde Staten is hierover al een dialoog gaande.” Dat schrijft Munich Re in bij de presentatie van haar jaarresultaten over 2023.

“Ook op het gebied van cyberrisico’s is overheidsbemoeienis noodzakelijk. Het  managen van cyberrisico’s is van het grootste belang in een digitale wereld. Ondanks het feit dat de wereldwijde markt voor cyberverzekeringen alleen al in de afgelopen vijf jaar verdrievoudigd is, blijft er een enorm gat in de dekking van cyberrisico’s bestaan.”

Vaker extreem weer vraagt om meer verzekeringsdekking Extreem weer dat tot grote schades, blijft toenemen, meldt Munich Re in hetzelfde bericht over de jaarresultaten. “Wij zullen voldoende verzekeringscapaciteit voor dergelijke risico’s blijven aanbieden, met het oog op een aanhoudende groei in deze markt. De particuliere verzekeringssector biedt wereldwijd in principe voldoende capaciteit om de toenemende risico’s in verband met extreem weer te dekken. Maar de premies voor dekking moeten passend zijn om prikkels te creëren voor betere preventieve maatregelen. Superieure preventie kan de schades  als gevolg van extreme weersomstandigheden aanzienlijk beperken, wat op zijn beurt de financiële lasten voor de samenleving verlicht. En overheden kunnen zeker een positieve invloed uitoefenen op de verzekerbaarheid en de prijs van verzekeringsdekking door preventieve overheidsmaatregelen”, schrijft de herverzekeraar