Minder geregistreerde criminaliteit in Vinex-wijken

In Vinex-wijken ligt de geregistreerde criminaliteit beduidend lager dan gemiddeld in Nederland. De politie registreerde 57 misdrijven per 1.000 inwoners in 2015. In Vinex-wijken, die vaak aan dee rand van grotere steden liggen,  waren dit er 28 per 1.000 inwoners. Vinex-bewoners voelen zich ook veiliger in de eigen buurt dan gemiddeld. Vooral het verschil met de grotere steden is aanzienlijk. Dit blijkt uit onderzoek van CBS in het kader van 25 jaar Vinex. Vergeleken met grotere steden zijn in deze wijken vooral het aantal vermogensmisdrijven, zoals diefstal en heling, lager. In Vinex-wijken vonden in 2015 ongeveer 21 vermogensmisdrijven plaats per 1.000 inwoners. In de grotere steden waren dit er gemiddeld 52 per 1.000 inwoners. Ook het aantal geregistreerde vernielingen en geweldsmisdrijven ligt in deze nieuwbouwwijken lager dan in de grotere steden.

Vinex-wijken hadden in 2015 iets minder last van woninginbraken dan gemiddeld in Nederland. Het verschil is nog groter met de grotere steden. In Vinex-wijken kregen 4 op de 1.000 inwoners te maken met een woninginbraak. In de grotere steden waren dit er 6 op de 1.000. Bewoners van Vinex-wijken nemen vaker preventiemaatregelen in en rondom het huis. Uit de Veiligheidsmonitor van CBS blijkt dat 20% van de Vinex-bewoners een alarminstallatie hebben tegenover 11% in de grotere steden. Van de Vinex-bewoners van de vier grote steden gaf zelfs een kwart aan dat hun woning over een alarminstallatie beschikt. Ook hebben woningen in Vinex-wijken vaker buitenverlichting dan gemiddeld.

Niet alleen wordt er minder criminaliteit geregistreerd in Vinex-wijken, minder bewoners voelen zich ook wel eens onveilig vergeleken met de grotere gemeenten. In 2015 voelde van alle Nederlanders 18% zich wel eens onveilig in de eigen buurt. In de nieuwbouwwijken lag dit aandeel met 16% iets lager. Vooral de Vinex-bewoners in de vier grootste steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) voelen zich minder vaak onveilig dan hun stadsgenoten. Dat minder Vinex-bewoners zich wel eens onveilig voelen, blijkt ook uit andere aspecten. Minder Vinex-bewoners lopen of rijden om om onveilige plekken te vermijden. Ook zijn er minder die zich vaak onveilig voelen als ze ’s avonds alleen thuis zijn.Inwoners van Vinex-wijken voelen zich dus relatief veilig. Desondanks gaf in 2015 bijna een op de vijf van deze inwoners aan dat de criminaliteit in hun buurt de afgelopen 12 maanden is toegenomen. Dit is hoger dan gemiddeld. In de Vinex-wijken van de vier grote steden zei zelfs bijna een kwart van de inwoners dat de criminaliteit in de eigen buurt het afgelopen jaar is gestegen.