Meeste verzuim door arbeidsongevallen in metaal en bouw

Arbeiders in de metaal en bouw geven vaker dan welke andere beroepsgroepen dan ook aan  een arbeidsongeval te hebben gehad waardoor ze een of meerdere dagen hebben moeten verzuimen op hun werk. Daarnaast spreken ze hun collega’s meer dan gemiddeld aan op onveilig of ongezond werken.  Dit blijkt uit de nationale Enquete Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015, die wordt uitgevoerd door CBS en TNO.

Vorig jaar overkwam 5,1% van de metaalarbeiders/machinemonteurs en 4,8% van de bouwarbeiders een arbeidsongeval die leidde tot minimaal een verzuimdag. Gemiddeld voor  alle werknemers was dat 1,4%. Andere beroepsgroepen waarin werknemers vaak slachtoffer zijn van  een arbeidsongeval met verzuim zijn voedselverwerkende beroepen (zoals slagers), bestuurders van voertuigen, bedieners van mobiele machines, tuinders, akkerbouwers en veetelers.