Meerdere vestigingen Polygon gecertificeerd voor Salvage-werk

 

Meerdere vestigingen van reconditioneringsbedrijf Polygon zijn vanaf 10 oktober jl.  naast particulier ook bedrijfsmatig gecertificeerd voor schadestopwerkzaamheden voor de Stichting Salvage. Hierdoor hebben wij onze certificeringen voor het Salvage-werk  verder uitgebreid, meldt Polygon trots. Het reconditioneringsbedrijf  heeft de afgelopen periode  fors geïnvesteerd in zowel haar medewerkers als in apparatuur en materiaal.

 

Daafrbij lag volgens Polygon de focus vooral op het opleiden van mensen en het investeren in apparatuur om aan de eisen van Stichting Salvage te kunnen (blijven) voldoen.”Dit betekent dat meerdere Polygon vestigingen nu ook bij grote, bedrijfsmatige schades ingezet kunnen worden door Stichting Salvage om schade te beperken. Dergelijke schades zijn vaak uitgebreider en complexer dan particuliere schades. Doorgaans worden er meer dan drie medewerkers ingezet die in een mogelijk risicovolle omgeving werken. Deze schades vereisen dus de inzet van medewerkers die goed opgeleid zijn om in dit soort situaties te werken”, aldus Polygon, volgens wie in het tweede kwartaal van dit jaar een groot deel van de  medewerkers de benodigde opleidingen gevolgd. “Allen met goed gevolg! Naast het voldoen aan de eisen voor certificeringen is een aanvullende reden voor het op peil houden van het opleidingsniveau dat Polygon zich voortdurend bezig houdt met het verder verbeteren van haar dienstverlening. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van innovatieve apparatuur.”