Meer vrouwen dan mannen met psychische klachten

In 2021 had 18% van de vrouwen van twaalf jaar of ouder psychische klachten. Bij mannen was dit 12t. Vooral onder tienermeisjes en jonge vrouwen kwamen deze klachten voor. Ook het ziekteverzuim door psychische klachten was onder vrouwelijke werknemers hoger. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête van het CBS en uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO.

Psychische gezondheid is bepaald aan de hand van vijf vragen uit de Mental Health Inventory-5 (MHI-5). Deze vragen gaan over de gemoedstoestand, zoals het ervaren van neerslachtige of sombere gevoelens, het voelen van kalmte of rust, geluk, zenuwen of in de put zitten. Het aandeel van zowel mannen als vrouwen met psychische klachten is sinds 2001, het jaar dat de MHI-5 werd toegevoegd aan de Gezondheidsenquête van het CBS, niet eerder zo hoog geweest.

Bijna 1 op de 4 jonge vrouwen heeft psychische klachten

Onder tienermeisjes en jonge vrouwen (12 tot 25 jaar) kwamen psychische klachten het meest voor. In deze leeftijdsgroep gaven twee keer zoveel vrouwen als mannen aan hier last van te hebben: 24% tegenover 12%. Ook in de andere leeftijdsgroepen meldden meer vrouwen psychische klachten dan mannen. Minder mannen van 65 jaar of ouder hadden deze klachten in vergelijking met mannen in de leeftijdsgroepen van 25 tot 65 jaar. Onder vrouwen van 65 jaar of ouder was het aandeel met psychische klachten lager dan in alle andere leeftijdsgroepen.

Meisjes ervaren meer prestatiedruk dan jongens

Ook waren het vooral vrouwen die al op jonge leeftijd vaak druk ervoeren om aan eigen of andermans verwachtingen te voldoen, blijkt uit het onderzoek Belevingen van het CBS. Van de 18- tot 25-jarige vrouwen gaf 38 procent aan zichzelf vaak druk op te leggen. Bij mannen uit dezelfde leeftijdsgroep was dit 26 procent. Bij tienermeisjes (12 tot 18 jaar) kwamen deze gevoelens twee keer zo vaak voor als bij tienerjongens: 21% tegenover 10%. Bij het ervaren van druk om aan verwachtingen van anderen te voldoen is een vrijwel vergelijkbaar beeld zichtbaar.

Meer vrouwen met psychische vermoeidheid door werk

Ook psychische vermoeidheid door het werk kwam meer voor onder vrouwelijke werknemers van 15 tot 75 jaar dan onder mannen: 19% tegen 16%. Onder 15- tot 25-jarigen was dit verschil nog wat groter: 16% van de jonge vrouwen en 9% van de jonge mannen hadden last van psychische vermoeidheidsklachten door het werk.

Na griep en verkoudheid zijn psychische klachten de meest genoemde reden voor ziekteverzuim op het werk. Door 7% van de vrouwen die verzuimden werden psychische klachten, overspannenheid en burn-out als redenen genoemd. Bij mannen was dat 5%. Ook het totale ziekteverzuim was in 2021 hoger onder vrouwelijke werknemers  (6%) dan bij mannen (4%).