Meer schadeclaims door sportgerelateerde hersenletsels

S&P Global Ratings voorziet dat sportgerelateerde hersenletsels als een van de toenemende schadeclaims waarmee verzekeraars in de VS en de UK de komende jaren worden geconfronteerd. Een en ander is extra actueel geworden  door een aantal recente rechtszaken in de VS omtrent een aantal aansprakelijkheidsclaims als gevolg van hersenletsel, waaronder een class action tegen de American Football Bond NFL (National Football League).

In de afgelopen jaren is het aantal sportgerelateerde schadeclaims met 32% toegenomen in vergelijking met het NFL-seizoen van het jaar daarvoor. Hiermee is het hoogste aantal schadeclaims door hersenletsels bereikt in de afgelopen vier jaar. Hoewel deze schades niet direct de kredietwaardigheid van verzekeraars in gevaar brengen denkt S&P dat dit in de toekomst wel het geval kan zijn. Daarbij wordt zelfs verwacht  dat de schadelast door sportgerelateerde hersenletsels op het zelfde niveau kan uitkomen als het aantal schadeclaims door asbest. S&P  adviseert dat  verzekeraars er verstandig aan doen om via effectief riskmanagement de kans op schade zoveel mogelijk te beperken.